• JAV Tarptautinės plėtros agentūra ir partneriai „FHI 360“ ir Tarptautinis nepelno teisės centras (ICNL) [...]

    Skaityti plačiau
DAUGIAU NAUJIENŲ

Atviros Lietuvos fondas

prisideda prie atviros ir demokratinės pilietinės visuomenės vystymo

Svarbiausios sąlygos atviros visuomenės brandžiai raiškai – kritinis mąstymas, idėjų laisvė ir jų mainai, polilogo kultūra, laisva kūryba ir sąžininga konkurencija

Pilietinės iniciatyvos
Atviros visuomenės vertybių sklaida
Tyrimai, advokacija

Stiprios pilietinės visuomenės organizacijos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių demokratijos kokybę visuomenėje

Gebėjimų stiprinimo programa
Tyrimai ir analizės

Remiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 % EEE finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti per Aktyvių piliečių fondą.

Aktyvių piliečių fondo programa
Regioninės iniciatyvos
Dvišalis bendradarbiavimas
  • Šį mėnesį baigtas rengti elektroninis leidinys "Geros istorijos" (angl. STORIES OF GOODNESS)  - kaip finalinis projekto [...]

  • Atviros Lietuvos fondo koncepcija EU VALUES LT stiprinanti žmogaus teisių sričių NVO, buvo atrinkta Europos Sąjungos [...]

  • Birželio mėnesį įvyko bendras Lietuvos, Lenkijos, Izraelio ir Ukrainos projektas „Demokratinis mokytojų švietimas“. Projekto kuratorė: Ukrainos [...]

  • Kviečiame jungtis prie "Atviros Lietuvos fondo" komandos Darbo sritis: „Aktyvių piliečių fondo“ finansuotų projektų įgyvendinimo priežiūra, [...]

  • Atviros Lietuvos fondas (ALF) pasiūlė pagalbą į Lietuvą atvykstantiems aktyviems ukrainiečiams, veikiantiems švietimo, kultūros, visuomenės informavimo [...]