ALF programa diskusijų festivalyje „Būtent!“

„Arvamus“ diskusijų festivalis Estijoje, 11-12.08.2017

2017/9/ 8-9 Birštonas
Diskusijų festivalis „Būtent!“

Pirmas, atviras, nepolitinis, nemokamas visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų, politikos atstovų susitikimas.

Vienas iš festivalio rengėjų – Atviros Lietuvos fondas buria neabejingus, atvirus pokyčiams ir socialiai aktyvius žmones.

Lauksime Jūsų savo inicijuotose diskusijose ir atokvėpio bei veiklų erdvėje – ALF palapinėje.

Rugsėjo 8 d.

14.00 – 20.30 „Demokratijos paštas“, KMI (Kritinio mąstymo indekso testas), kava, ALF biblioteka
16.10 – 16.50 Protų mūšis
17.00 – 17.30 Pokalbis prie kavos su Laurynu Peluryčiu, Donatu Pusliu ir Justinu Žilinsku
18.30 – 19.00 Pokalbis prie kavos su Vytautu Bruveriu

Rugsėjo 9 d.

09.00 – 23.00 „Demokratijos paštas“, KMI (Kritinio mąstymo indekso testas), kava, ALF biblioteka
09.30 – 10.30 Ryto mankšta
12.00 – 12.30 Pokalbis prie kavos su Margarita Jankauskaite
14.20 – 14.40 „Demokratijos pašto“ įteikimas LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui
16.00 – 16.30 Pokalbis prie kavos su Milda Ališauskiene, Marija Jure ir Gyčiu Tereikiu
19.00 – 20.00 Susitikimas su Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo atstovais

ALF ir partnerių inicijuotos diskusijos

Penktadienis, rugsėjo 8 d.

14.30 – 15.30 ATVIRA LIETUVA
Lobizmas Lietuvoje: gėris ar blogis?
Moderatorius: Algirdas Davidavičius
Kalbėtojai: Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė, Jekaterina Lavrinec, Rasa Žemaitė, Sergejus Muravjovas

Kas yra lobizmas, ar jis „geras“, ar „blogas“? Kodėl svarbu jį tinkamai reguliuoti? Pateiksime gerosios praktikos pavyzdžių, kai lobistinę veiklą valstybės ar savivaldybės lygmenyje vykdė visuomenės atstovai, ir aptarsime, kaip skaidriai vykdomas lobizmas pasitarnavo demokratijai. Šio renginio dalyvės ir dalyviai neišvengiamai susimąstys: ar kada nors aš užsiėmiau lobizmu? Kaip bet kuri(s) iš mūsų gali tai daryti?

Rengia: Vilniaus politikos analizės institutas

14.30 – 15.30 GLOBALI LIETUVA
Politinis korektiškumas (ne)atėjo į Lietuvą
Moderatorius: Justinas Žilinskas
Kalbėtojai: Ugnė Barauskaitė, Laurynas Peluritis, Donatas Puslys

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas žodį „negras“ pripažino įprastiniu lietuvių kalbos žodžiu; medijose įprasta pranešti, kad žiaurų nusikaltimą įvykdė „čigonai“, o viešojoje erdvėje – skųstis, kad politkoretiškumas mus nustekeno. Esą nebegalime pasakyti, ką galvojame, o kai pasisakome, pavyzdžiui, apie gėjus ir žydus, tuomet apsilanko policija, atima kompiuterius ir dar skiria baudas. Ar šitaip vargstame patekę į politkoretiškumo gniaužtus? O gal yra priešingai: vis neišmokstame politkorektiškumo, todėl neatsikratome neapykantos ir patyčių?

Rengia: Atviros Lietuvos fondas

17.30 – 18.30 IDĖJŲ LIETUVA
Krepšini, tu toks viliojantis ir toks žavus (Satyrinė diskusija)
Kalbėtojai: Paulius Gritėnas, Vidas Mačiulis, Andrius Zimaitis

„Krepšini, tu toks viliojantis ir toks žavus“, – tai liaupsės krepšiniui iš senos populiarios dainos. Kas žino, gal ir diskusijos metu taip užgiedosim (paliekame vietos improvizacijai ir netikėtumams). Tačiau kol kas esame nusiteikę priešingai ir ketiname kvestionuoti krepšinio kultą ar net absurdišką dievinimą Lietuvoje.

Rengia: Atviros Lietuvos fondas

19.00 – 20.00 GALIMYBIŲ LIETUVA
Įvairios Lietuvos arba vieningos Lietuvos receptas (Filosofinė kavinė)
Moderatorius: Vita Ličytė
Kalbėtojai: Jurga Bučaitė Vilkė, Nijolė Dirginčienė, Modesta Kairytė, Gitanas Nausėda, Vidmantas Vasiliauskas

Socialinė ir ekonominė skirtis tarp sostinės, didmiesčių ir regionų akivaizdi, ją liudija statistiniai rodikliai. Tad ką daryti: pasyviai stebėti, kaip atsiveria praraja? Ar tegalima konstatuoti faktus ir spėlioti apie regionų ateitį? O gal privalu skubiai spręsti ir imtis veiksmų, siekti pokyčių? Svarstysime ir… gal sukursime „receptą“ regionų atskirčiai mažinti?

Rengia: Atviros Lietuvos fondas

19.00 – 20.00 GLOBALI LIETUVA
Pabėgėlis Lietuvoje (Forumo teatras)
Menų ir mokymo namų aktoriai

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Lietuva įsipareigojo priimti 1105 užsieniečius, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Daugiausia tai žmonės, bėgantys nuo karo Sirijoje. Kaip jaučiasi šie žmonės atvykę į mūsų šalį? Ką galime jiems duoti ir koks yra žmonių ir valdžios požiūris į juos? Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Kviečiame ateiti ir išsakyti ją! „Forumo teatre“ patirsite gyvus atviros diskusijos ir improvizacijos jausmus.

Rengia: Menų ir mokymo namai, Atviros Lietuvos fondas

Šeštadienis, rugsėjo 9 d.

11.00 – 12.00 IDĖJŲ LIETUVA
Šioje šalyje nebėra faktų? (ENG)
Moderatorius: Simas Čelutka, Donatas Puslys
Kalbėtojai: Edward Lucas

Šiandien kariaujama ne tik kulkomis, bet ir žodžiais bei vaizdiniais. Tai daroma vykdant įvairias dezinformacijos kampanijas, skleidžiant vadinamuosius „alternatyvius faktus“ ir sąmokslo teorijas. Kremliaus ir kitų Vakarams priešiškų jėgų veikėjai sumaniai išnaudoja dalies vakariečių reliatyvistinį įsitikinimą esą „nėra faktų, tik interpretacijos“. Taip pat iškraipomas žodžio ir saviraiškos laisvės idealas, po juo maskuojant nuogą propagandą. Todėl ir klausiame, ar tikrai gyvename pasaulyje „po faktų“, ir kaip su tuo kovoti.

Rengia: Vilniaus politikos analizės institutas

11.00 – 12.00 ATVIRA LIETUVA
Lyčių lygybė – socialinė (ne)lygybė?
Moderatorius: Dovilė Jakniūnaitė
Dalyviai: Margarita Jankauskaitė, Laura Galdikienė

Lyčių lygybės politika – itin svarbus instrumentas tvaresnei visuomenei kurti, tiesa? Taip, toks yra tradicinis vertinimas. Tačiau jis ne visuomet teisingas. Pasirodo, jei valstybės politika yra socialiai nejautri, tai pamatinės lyčių lygybės idėjos gali būti iškreiptos. Panagrinėsime, kaip lyčių lygybės retorika gali būti naudojama net priešingam tikslui – faktinei nelygybei įtvirtinti.

Rengia: Lygių galimybių plėtros centras, Atviros Lietuvos fondas

11.00 – 12.00 SUMANI LIETUVA
Ko prašo tautinės mažumos: teisių ar privilegijų?
Moderatorius: Barbara Stankevič
Kalbėtojai: Karolis Dambrauskas, Oleg Jerofejev, Aleksander Radčenko

Tautinių mažumų klausimas jau ne vienerius metus Lietuvoje kelia aštrius politinius debatus. Originali asmenvardžių rašyba, dvikalbės lentelės, tautinių mažumų švietimas – šios temos kaitina visuomenės emocijas ir provokuoja kaltinimus esą tautinės mažumos reikalauja nepagrįstų privilegijų. Ar toks požiūris yra teisingas? Ko siekia tautinės mažumos ir kuo jos grindžia savo siekius?

Rengia: Britų taryba, Lenkų diskusijų klubas, Atviros Lietuvos fondas

12.30 – 13.45 IDĖJŲ LIETUVA
Ar išliks nacionalinė valstybė globalizacijos amžiuje? (ENG)
Moderatorius: Nerija Putinaite
Kalbėtojai: William Outhwaite, Szabolcs Pogonyi, Lars Tradgardh

Nacionalinės valstybės, kurias suformavo nacionalinio atgimimo sąjūdžiai, Europoje egzistuoja jau daugiau kaip šimtą metų. Su globalizacijos ir ES ateities iššūkiu jos susiduria sukaupusios nemenką teigiamą ir neigiamą istorinį kapitalą. Kai kada į tam tikrus nacionalinių valstybių bruožus žvelgiama kaip į trukdančius lanksčiai reaguoti į globalizaciją, į būtinybę vienytis Europai. Kita vertus, kai kuriose šalyse ima stiprėti nacionalizmas, grįžtama prie praeito šimtmečio nacionalinės valstybės idėjų. Kokia nacionalinės valstybės ateitis globalizacijos amžiuje: ar ji praras savo prasmę, formuosis transnacionalinės tapatybės ir pilietiškumas; o gal įgis naujų bruožų, kurie bus pagrindas formuotis naujo pavidalo tarptautinei tvarkai?

Rengia: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Atviros Lietuvos fondas, Britų taryba

12.30 – 13.45 GALIMYBIŲ LIETUVA
Religijos ir tikėjimo laisvė: ar visiems?
Moderatorius: Milda Ališauskienė
Kalbėtojai: Marija Jure, Gabrielius Lukošius, Gytis Tereikis

Kas penktas Lietuvoje save priskiria ne Romos katalikų, o kitai bendruomenei arba sako esąs netikintis. Ką reiškia būti kitatikiu, kaip valstybės politika veikia jo/jos kasdienybę? Kuriose viešo ir privataus gyvenimo srityse ribojama religijos ir tikėjimo laisvė? Anot Jungtinių Tautų religijos ir tikėjimo laisvės pranešėjo Heinerio Bielefeldto, moderniose visuomenėse religinėms mažumoms gresia stereotipai, viešas demonizavimas, diskriminavimas, net persekiojimas. Esama biurokratinių suvaržymų, stinga infrastruktūros religiniam gyvenimui užtikrinti, valstybinėse mokyklose pasitaiko indoktrinavimas prieš religines mažumas, varžoma tėvų teisė auklėti vaikus pagal religinius įsitikinimus.

Rengia: Atviros Lietuvos fondas

14.45 – 16.00 GLOBALI LIETUVA
Lietuvos – Lenkijos santykiai Kremliaus pinklėse
Moderatorius: Vytis Jurkonis
Kalbėtojai: Vytautas Bruveris, Andžej Pukšto

Pastaraisiais metais Vilniaus ir Varšuvos santykiai yra sąstingyje. Šia situacija naudojasi Kremlius, didindamas savo įtaką regione. Kaip pagerinti Lietuvos ir Lenkijos santykius ir atsverti Maskvos įtaką Rytų Europoje?

Rengia: Lenkų diskusijų klubas, Atviros Lietuvos fondas

16.30 – 17.30 GALIMYBIŲ LIETUVA
Žmogaus teisės ir diagnozė „F“
Moderatorius: Marius Strička
Kalbėtojai: Arūnas Germanavičius, Karilė Levickaitė

„F“ – tai ligų klasifikacijoje naudojamas kodas žymintis psichikos sveikatos sutrikimus. Diagnozė „F“ yra lydima stigmos, visuomenėje apipinta mitų ir stereotipų. Kaip Lietuvoje (iš)gyvena šią diagnozę turintis žmogus?

Rengia: Koalicija „Psichikos sveikata 2030“, Atviros Lietuvos fondas

18.00 – 19.00 SUMANI LIETUVA
Ar darbuotojai pasiruošę save ginti?
Moderatorius: Marius Kalanta
Kalbėtojai: Danas Arlauskas, Gražina Gruzdienė, Tomas Tomilinas

Tikimasi, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojęs darbo kodeksas išjudins darbuotojų ir darbdavių socialinį dialogą ir sustiprins darbuotojų kolektyvinį atstovavimą. Jei pavyks derinti darbo santykių lankstumą ir kolektyvinį atstovavimą, išloš ir darbuotojai, ir darbdaviai. Jei kolektyviniai darbo santykiai nesivystys, darbuotojai bus apsaugoti dar mažiau. Kas paskatintų darbuotojus jungtis ir kartu atstovauti savo interesus? Ar profesinės sąjungos Lietuvoje yra pasiruošusios realizuoti šį, ko gero jau paskutinį, šansą sustiprinti kolektyvinį darbuotojų atstovavimą darbo santykiuose?

Rengia: Atviros Lietuvos fondas