Permąstant Europą

ALF siekia pozityviai įtakoti kintančią Europos idėją ir plėtoti europietiškų vertybių sampratą: rengia intelektualias diskusijas, teikia konceptualias įžvalgas, puoselėja dialogo kultūrą. ALF tradiciškai bendradarbiauja su akademine bendruomene, jaunimu, kitais partneriais, kartu svarsto ES aktualijas bei perspektyvas.

Šiuo metu įgyvendinami projektai:

Europos sprendimų laboratorija

Partnerių susitikimas
Hidden content
Diskusijų popietė „Atviras miestas“ (Kėdainiai, Lietuva)

Atvirų pokalbių vakaras „Atviras miestas“ vyko 2019 m. gegužės 1 d. Kėdainiuose. Jį organizavo Atviros Lietuvos fondas bendradarbiaudamas su aktyvių kėdainiečių judėjimu „Atspari visuomenė Kėdainiai“  ir Kėdainių mokinių taryba. Renginio tikslas – sukurti atvirą erdvę įtraukiančioms diskusijoms apie Europą, miestą ir jo gyventojus, iššūkius, su kuriais jie susiduria ir būdus, kaip šiuos iššūkius įveikti. Ieškota atsakymo, kaip tolimos Europos klausimai galėtų tapti artimesniais vietinėms bendruomenėms ir atsispindėti jų gyvenime. Renginio dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti trumpų pristatymų apie dabartinės Europos iššūkius per Lietuvos prizmę (Linas Kojala); viešųjų erdvių kūrimą, atsižvelgiant į vietos poreikius (Jekaterina Lavrinec); humoro reikšmę kovojant su autoritariniais režimais (Donatas Puslys). Diskusijos sukėlė daugybę minčių klausytojams, todėl pokalbiai nedidelėse grupelėse, kurias moderavo Kėdainių mokinių tarybos nariai, buvo puiki proga pranešėjams užduoti rūpimus klausimus, pasidalyti savo įžvalgomis ir nuomone. Įdomiausius diskusijų epizodus fiksavo grafinis fasilitatorius ir dideliame ekrane parodė dalyviams. Renginio užbaigė satyrinė diskusija „Europos vidury“ su humoristu Haroldu Mackevičiumi.
Foto 
Video

Diskusijų diena „IESILDĪŠANA IĻĢUCIEMĀ“ (Ryga, Latvija)
Hidden content

Didėjant euroskepticizmui Europos šalyse, atsiranda poreikis naujų, kokybiškesnių priemonių ir erdvių, kuriose rastųsi konstruktyvus politinis dialogas tarp sprendimų priėmėjų ir piliečių. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Belgijoje vykstančių demokratijos festivalių organizatorių ir partnerių konsorciumo parengtas ir įgyvendinamas projektas „Europos sprendimų laboratorija“ skatina paprastų piliečių iš partnerių šalių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą vietos, nacionaliniuose ir Europos lygmens politikos formavimo procesuose.

2019 metais Baltijos šalyse ir Belgijoje vyksiančių regioninių/nacionalinių demokratijos festivalių metu bus rengiamos vietinės ir tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, kuriose bus keliami įvairūs su Europos ateities vizija susiję klausimai. Planuojama, kad interaktyvios dirbtuvės ir skaitmeninių platformų teikiamos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės į diskusijas apie Europos ateitį leis įtraukti apie 6715 dalyvių, o tolesnė projekto rezultatų sklaida Europos šalyse leis pasiekti bent 500 000 asmenų.

Projektu siekiama užtikrinti „iš apačios į viršų“ principu paremtą piliečių ir politikos formuotojų bendradarbiavimą, paskatinti žmonių domėjimąsi ES politika, stiprinti pagarbios viešosios diskusijos tradiciją. Sustiprėjęs Europos šalių demokratijos festivalių organizatorių bendradarbiavimas ateityje leis naujai pažvelgti į festivalių diskusijų turinį ir pagilinti jų europinį aspektą.

Projekto koordinatorius:

Atviros Lietuvos fondas

Partneriai:

Atviros visuomenės fondas – DOTS (Latvija) kuria ir palaiko aplinką, procesus ir dialogą atvirai visuomenei Latvijoje plėtoti nuo 1992 metų.

Jubel – Europos pokalbių festivalis (Belgija) rengia ir išbando įvairias programų idėjas viešojoje erdvėje, jas vertina, tobulina ir teikia grįžtamąjį ryšį atsakingoms institucijoms (pvz., savivaldybėms, Briuselio regiono ar Europos institucijoms) ir taip prisideda prie ilgalaikio programų vystymo.

Atviros Estijos fondas (Estija) įgyvendina iniciatyvas, kuriomis skatinamas atvirumo principų laikymasis priimant sprendimus, prasmingas dialogas visuomenėje ir plėtojama tvari bei gyvybinga pilietinė visuomenė.

 

         

Satyrinės diskusijos regionuose „Europos vidury“

Filosofo, žurnalisto, politikos komentatoriaus, socialinių tinklų veikėjo, atvirai reiškiančio poziciją žmogaus teisių klausimais, Pauliaus Gritėno ir teisininko Andriaus Zimaičio satyriniai pokalbiai su įvairiais viusomenės veikėjais: Vilniaus politikos analizės instituto medijų programos vadovu Donatu Pusliu, televizijos žurnalistu, laidų vedėju bei prodiuseriu, filmų garsintoju, rašytoju Ryčiu Zemkausku, aktoriais Giedriumi Savicku bei Mantu Stonkumi. Šie pokalbiai kviečia žmones kitu kampu pažvelgti į save ir kitus, aplinką, kurioje gyvename. Satyros prizmė suteikia plačias galimybes humoro forma reflektuoti esamą politinę ir visuomenėje tvyrančias psichologines, sociologines ir humanistines nuotaikas. Trečią sezoną gyvuojantis moderatorių Pauliaus ir Andriaus duetas provokuoja žymius žmones linksmai ir saviironiškai diskusijai apie Europos įtaką Lietuvai ir Lietuvos įtaką Europai.Atspari visuomenėViešosios politikos analizė

Rėmėjai ir partneriai