Atspari visuomenė

Atsparios visuomenės programa (AVP) yra tikslinga, tęstinė aktyvių piliečių grupių regionuose įgalinimo strategija.

Situacija: Regioninė savivalda yra mini valstybė, kurioje veikiančios aktyvių piliečių grupės sprendžia antidemokratijos ir korupcijos problemas, bendroms iniciatyvoms telkia bendruomenės narius ir kartu siekia socialinių ir politinių pokyčių.

Atsparios visuomenės programos tikslas:
• Telkti, sustiprinti ir įgalinti savivaldos ir bendruomenių lygmenyse veikiančias aktyvių piliečių grupes.
• Įvardinti konkrečias regionines problemas ir įgalinti aktyvių piliečių grupes burti bendruomenę ir inicijuoti sprendimus.
• Skatinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties mainus tarp aktyvių piliečių grupių, kuris veiktų šalies visuomeninį klimatą atvirumo, aiškumo ir bendruomeniškumo link.
• Viešinti bendruomenines aktyvių piliečių iniciatyvas stengiantis sukurti aktyvumo kultūrą šalyje.

Veiklos etapai:

1.SUTELKIMAS
Neformalus aktyvių piliečių grupių tinklo subūrimas: Lietuvos bendruomeninių iniciatyvų žemėlapio sukūrimas, tarpusavio susitikimai, gerųjų patirčių mainai, susitikimai su ekspertais, mokymai, reikalingos patirties įgijimas.

2.PALYDĖJIMAS
Bendruomeninės iniciatyvos savivaldybėse: AVP programos vadovų „palydėjimas“ padedant pasirengti veiklos ir plėtros planą, kelią į siekiamą pokytį, įsivardinant reikalingos ekspertizės poreikį.

3.PARAMA
Finansinė parama ir vizitai į regioną, suteikiant reikalingą ekspertinę, teisinę ir koordinacinę pagalbą pokyčio įgyvendinimo laikotarpiu. Taip pat finansinė arba ekspertinė parama nukentėjusiems dėl aktyvaus problemų sprendimo regioniniams socialiniams lyderiams.

4. POVEIKIO TYRIMAS IR VIEŠINIMAS
Viešinami bendruomeninių aktyvių piliečių iniciatyvų rezultatai, aktyvumo pavyzdžiai, kurie įtraukiami į „Nacionalinius lygybės ir įvairovės“ apdovanojimus, „Global Lithuanian Leaders“ forumą. Aktyvios piliečių grupės kviečiamos dalyvauti diskusijų festivalyje „Būtent!”. Vilniaus politikos analizės instituto tyrėjų pagalba užfiksuojama pilotinių bendruomeninių iniciatyvų atnešti pokyčiai.

Programa įgyvendinama bendradarbiaujant kartu su Lietuvos bendruomenėmis aktyviai dirbančia konsultacine įmone „Kitokie projektai“, Vilniaus politikos analizės institutu.

Viešosios politikos analizėPermąstant Europą