Idėjos ir pokalbiai

Paulius Godvadas/Atsparios visuomenės samprata ir sąsajos su Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz) kūriniu „Pavergtas protas”

Vytautas Starikovičius/Abiejų Tautų Respublika: atminties perkrovimas ir sugyvenimo Europoje perspektyvos

Deimantė Rimkutė/ Kodėl laisvė ir demokratija nebėra savaiminė duotybė?

Manvydas Džiaugys/ Modernėjanti Lietuva ir utopinis mąstymas

Povilas Andrius Stepavičius/ Vidurio paieškos

Aurimas Švedas/ Postantropocentrizmo ir posteuropocentrizmo akivaizdoje

Aurimas Švedas/ Kelios mintys apie diskusiją su Thomas Hylland Eriksen

„Pilietinis protestas: kodėl klūpoma, kai reikia keltis?“/ Aivaras Žukauskas

Povilas Andrius Stepavičius / Niekaip nepamirštami pokalbiai apie lietuvių literatūros kanoną

Dominykas Sėdaitis/ Šimtmečio dvasią atspindintis lietuviškas kinas

Dominykas Sėdaitis/Satyrinė diskusija „Išgalvojau Lietuvą.100 įvaizdžio formavimo metų“

Aurimas Švedas/Derėtų išmokti gyventi lydimiems netikrumo jausmo

Rėmėjai ir partneriai