Atlik praktiką

 

KVIEČIAMI: studentai, ypač studijuojantieji socialinių mokslų disciplinas.

LAIKAS: 2017 spalis – 2018 kovas; minimalus laikotarpis – 3 mėn.

VIETA: ALF biuras (Didžioji g. 5, Vilnius).

KRITERIJAI: anglų k. (žodžiu ir raštu), domėjimasis aktyvia pilietine visuomene, NVO sektoriumi, Europos Sąjungos aktualijomis, renginių organizavimu.

SIŪLOME: įdomią ir intensyvią profesinę patirtį, įgūdžius organizuojant įvairius renginius, rengiant projektų paraiškas, darbą su profesionalių partnerių tinklais Lietuvoje bei Europoje.

PASITEIRAUTI: mariana.sutkiene@olf.lt.

ŽINIAI: ALF bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), pilietinės visuomenės atstovais, bendruomenėmis, jaunimu, pažeidžiamomis grupėmis Lietuvoje ir užsienyje.

Prioritetinės veiklos kryptys: atspari visuomenė (NVO sektoriaus stiprinimas, socialinės įtraukties, pilietinio aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas) ir atspari Europa (dialogas apie Europos identitetą, viešąją politiką, aktualijas ir perspektyvas).

Rėmėjai ir partneriai