ALF jaunimo programa

Programos tikslas telkti, sustiprinti ir įgalinti aktyviai mąstančių jaunuolių bendruomenę. Viešinti jaunų žmonių tekstus, nuomones ir pasaulėžiūrą, stengiantis sukurti jaunimo aktyvumo ir pilietiškumo kultūrą šalyje. Jaunieji mokslininkai, kūrėjai, studentai ar abiturientai ne tik atskleidžia aktualias problematikas, bet ir suformuoja savitą, naujovišką požiūrį ar pateiktų problemų sprendimo būdus.

Jaunimo akademija (Skaityti Kitą)

2017 m.

Kartu su „Paribio fondu“ surengta ALF jaunimo vasaros akademija Č. Milošo gimtinėse – Krasnogrūdoje ir Šeteiniuose. Išrinkti 6 perspektyvūs ir gabūs jaunuoliai iš Lietuvos dalyvavę vasaros stovykloje, kuri buvo skirta L. Donskio ir Z. Baumano tekstų skaitymams. Vasaros akademijoje jaunuoliai iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos ir Čekijos turėjo galimybę diskutuoti su prof. T. Snyder, M. Shore, K. Czyzevskiu, E. Aleksandravičiumi. Po vasaros stovyklos Lietuvos atstovai parengė analitinius tekstus.

2018 m.

Liepos 22-28 d. „Paribio fondas“ ir „Tarptautinis Dialogo Centras“ vėl sukvietė nemažą kiekį dalyvių į vasaros mokyklą, vykstančią buvusiame Miłoszo giminės dvare Krasnogrūdoje. Šių metų programos „minties gidas“ – 20 a. filosofas Leszek Kolakowski. Šiemetiniai akademijos tutoriai – Marcie Shore (Jeilio universitetas, JAV), Timothy Snyder (Jeilio universitetas, JAV), Krzysztof Czyzewski („Paribio fondo“ įkūrėjas, Lenkija), Yaroslav Hrycak (Ukrainos katalikiškasis universitetas). Vasaros mokyklos tikslas – dialogu paremtose sesijose iš naujo perskaityti įtakingiausių XX a. mąstytojų tekstus, kurie tiesiogiai susiję su šių dienų problemomis. Akademijos dalyviai šiemet buvo akademinis jaunimas iš Ukrainos, Čekijos, JAV, Lenkijos bei 8 jauni žmonės iš Lietuvos.

Akademinio jaunimo bendruomenės būrimas

Diskusijų „Pre-party“ – tai prieš ALF organizuojamas „Permąstant Europą“ ciklo diskusijas vykstantys atviri neformalūs akademinio jaunimo susitikimai-diskusijos. Įvyko du tokio pobūdžio renginiai: viename diskutuota apie Europos identitetą, kitame – apie Posovietinę Rusiją ir Rytų Europą. Šių atvirų pokalbių tikslas – pabandyti aptarti įkontekstinančias būsimos ALF rengiamos diskusijos problemas.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas„ Aš irgi sprendžiu!” 2018 m. gegužė – 2019 m. spalis

Ilgalaikis projektas, kuriuo siekiama padidinti Vilniaus apskrities gyventojų, ypač jaunimo, aktyvumą dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, siekiant socialinių ir politinių pokyčių. Sumanymo centre – jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis, sukurtas Amsterdamo visuomenės ir politikos instituto. Šia programa siekiama keisti jaunimo požiūrį į dalyvavimą viešajame valdyme: jauni žmonės skatinami domėtis politika, gimtojo miesto reikalais, informuojami apie dalyvavimą juose, ugdomos jų kompetencijos dalyvauti bei įsitraukti į viešųjų reikalų svarstymą. Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis vyksta 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų.

Minčių kokteilinė „Scroll your mind“ 6 – iuose Vilniaus apskrities miestelių ir jaunimo šventėse:  interaktyvus pilietiškumo nustatymo žaidimas (Kinect technologija), kritinio mąstymo indekso testas (el.versija)/pokalbiai su visuomenės ir jaunimo lyderiais iš šou pasaulio (Svaras, Beata Tiškevič, Jazzu, Mantas Stonkus, Viktoras Diawara) jaunimui aktualiomis temomis. Užtikrinamas jaunimo dalyvavimas diskusijų festivalyje „Būtent!”, kuriame aptariamos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus demokratinio dalyvavimo sprendimų priėmime pavyzdys. 6 autobusais iš 6 regionų atvyksta 240 žmonių: jaunimo ir savivaldybių atstovų bei jaunimo centrų darbuotojų.

Jaunimo „Veiksmo dienos“ miesto savivaldybėje. Galimybė kurti projektus ir išsakyti idėjas, ką norėtųsi pakeisti savo mieste. Bendradarbiaujant su savivaldybe atrinkta idėja paverčiama pokyčiu savo miestui.  

Rėmėjai ir partneriai