NVO sektoriaus įgalinimas

Finansinio NVO tvarumo užtikrinimas

2017 m. ALF subūrė neformalią NVO grupę darbui del NVO fondo įkūrimo.

Kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ALF parengė galimybių studiją “Pilietinės visuomenės plėtros agentūra” dėl sisteminio NVO finansavimo iš valstybės lėšų per NVO fondą.

ALF bendradarbiauja su NVO taryba, teikia pastabas ir komentarus įstatymams, susijusiems su NVO veikla (LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės įstatymo bei dėl LR Asociacijų, LR Viešųjų įstaigų ir LR Labdaros ir paramos fondų įstatymų projektų).

NVO fondo klausimais ALF aktyviai dalyvauja darbo grupėse ir susitikimuose:  LR Vyriausybėje, SADM, FM, LR Seime (dėl NVO fondo, NVO apibrėžimo, NVO vaidmens lobistinės veiklos įstatymo), formaliose ir neformaliose NVO darbo grupėse, NVO Taryboje, NVO koalicijos renginiuose ir pan.

Tinklaveikia ir bendradarbiavimas

ALF yra formalus tarptautinių organizacijų susivienijimų narys (Community of Democracies, CIVICUS tinklo narys, OSEN) bei asocijuotas nacionalinio švietimo tinklo narys.

Bendradarbiavimas su Valstybinėmis institucijomis: VRM, KAM, SADM; universitetais: VDU, VU, TSPMI, kitomis institucijomis ir organizacijomis: Goethes Institute, Šiaurės ministrų taryba, British Council, PAFF, Ambasados (JAV, UK, FIN, LAT, EST ir t.t), NVO ir kt.

Rėmėjai ir partneriai