Permąstant Europą

ALF stebi ir siekia pozityviai įtakoti kintančią Europos idėją, europiečio sampratą, ES būklę: rengia intelektualias diskusijas, teikia konceptualias įžvalgas, puoselėja dialogo kultūrą.

ALF tradiciškai bendradarbiauja su akademine bendruomene ir kitais partneriais, ypač jaunimu, o taip pat savarankiškai analizuoja politikos bei sociokultūrinius reiškinius, svarsto aktualijas bei perspektyvas.

Artimiausių veiklų sąraše – 10-ies diskusijų ciklas, analitinio turinio kūrimas ir sklaida.

Europos sprendimų laboratorija

Europos šalyse vis didėjant euroskepticizmui, didėja naujų, kokybiškesnių, priemonių ir erdvių poreikis konstruktyviam politiniam dialogui tarp sprendimų priėmėjų ir piliečių rastis. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Belgijoje vykstančių demokratijos festivalių organizatorių ir partnerių konsorciumo parengtas ir įgyvendinamas projektas „Europos sprendimų laboratorija“ skatina paprastų piliečių iš partnerių šalių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą vietos, nacionaliniuose ir Europos lygmens politikos formavimo procesuose.

2019 metais Baltijos šalyse ir Belgijoje vyksiančių regioninių/nacionalinių demokratijos festivalių metu bus rengiamos vietinės ir tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, kuriose bus keliami įvairūs su Europos ateities vizija susiję klausimai. Planuojama, kad interaktyvios dirbtuvės ir skaitmeninių platformų teikiamos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės į diskusijas apie Europos ateitį leis įtraukti apie 6715 dalyvių, o tolesnė projekto rezultatų sklaida Europos šalyse leis pasiekti bent 500 000 asmenų.

Projektu siekiama užtikrinti „iš apačios į viršų“ principu paremtą piliečių ir politikos formuotojų bendradarbiavimą, paskatinti žmonių domėjimąsi ES politika, stiprinti pagarbios viešosios diskusijos tradiciją. Sustiprėjęs Europos šalių demokratijos festivalių organizatorių bendradarbiavimas ateityje leis naujai pažvelgti į festivalių diskusijų turinį ir pagilinti jų europinį aspektą.

Atspari visuomenėViešosios politikos analizė

Rėmėjai ir partneriai