Pereinamojo laikotarpio dialogas. Demokratinis pokyčių valdymas

Projekto trukmė: 2019 m. liepos mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

Apie projektą: 2019 metais Lietuvoje ir Europoje minimos trisdešimtosios Berlyno sienos griūties metinės. Šio, pereinamuoju vadinamo, laikotarpio įvykių liudininkai ir dalyviai vis dar aktyviai dalyvauja politiniame, socialiniame ir kultūriniame šalių gyvenime. Užaugo karta, kuri nebeatsimena komunizmo ir Sovietų Sąjungos žlugimo. Jų žinios ir palyginus nesenų įvykių suvokimas daugiausiai remiasi vyresniosios kartos pasakojimais ir instrumentalizuotais diskursais. Projekto metu siekiama pažvelgti į dvi žinojimą ir įvykių supratimą formuojančias sritis – viešą diskursą ir mokymą apie pereinamąjį laikotarpį trimis lygmenimis:

Tikimasi, kad projekto pabaigoje pavyks išgryninti pereinamojo laikotarpio daugialypiškumą, jo poveikį Rytų Europos visuomenėms bei suprasti, kaip istorijos ir pilietinis ugdymas gali prisidėti prie žinių apie šį laikotarpį formavimosi.

Projekto veiklų kryptys:

Viešojo diskurso analizė. Projekto partneriai savo šalyse suorganizuos po 1 renginį kasmet, skirtą pereinamojo laikotarpio tematikai. Renginiuose bus bandoma užčiuopti požiūrių, interpretacijų ir patirčių įvairovę. Vėliau, lyginant įžvalgas tarp šalių, išsiaiškinti, kaip šios įžvalgos galėtų padėti geriau suprasti nacionalinio konteksto ypatumus, kokie būdai yra efektyvesni, siekiant įtraukti įvairius požiūrius turinčius žmones į diskusijas apie pereinamąjį laikotarpį.

Pereinamojo laikotarpio tematikos įtraukimas į istorijos ir pilietinį ugdymą projekto šalyse – analizė. Ši kryptis yra skirta bendrojo ugdymo programų ir mokymo priemonių analizei, siekiant išsiaiškinti, kaip pereinamasis laikotarpis yra pateikiamas bendrajame ugdyme, kaip apie jį mokoma, kokios yra gerosios patirtys. Kiekvienoje projekto partnerių šalyje bus atlikta analizė, o gauti rezultatai palyginti. Vėliau bus parengtas rekomendacijų, kaip patobulinti mokymo priemones, leidinys. Jame bus apžvelgtos ir įvairių šalių gerosios didaktinės praktikos.

Įvykiai:

Kviečiame istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojus, istorijos studentus į renginį “Dekonstruojant 90-uosius”

2020 10 28 video “Pokalbis apie 90 – uosius” 

Susiję straipsniai:

90-ųjų tranzicija. Kaip praplėsti pasakojimą?

Projekto koordinatoriai:

Sofia Platform, Bulgaria 

Projekto partneriai:

Center for Citizenship Education, Poland 

Congress of Cultural Activists/ Association of Active Citizens, Ukraine

Ivo Pilar Institute, Croatia

Open Lithuania foundation, Lithuania

Permer Centre for Civic Education and Human Rights, Russia

Projektą finansuoja: Vokietijos federalinė agentūra pilietiniam ugdymui

Rėmėjai ir partneriai