Permąstant Europą: 1989 m. reikšmė šiandienai

Permąstant demokratiją: XX a. pamokos ateičiai


#Rethink1989

Projekto pradžia:
2019 m. spalio 1 d. Projekto trukmė: 18 mėnesių.

Projektą vykdo Atviros Lietuvos Fondas. Projekto partneriai: Res Publica Fondas (Lenkija) bei Jan Nowak-Jezioranski College of Eastern Europe (Lenkija); informaciniai partneriai: žurnalas New Eastern Europe bei internetinis portalas Visegrad Insight.

Projektą finansuoja: Europos Sąjunga per Europa piliečiams programą

Problema: demokratinės revoliucijos Centrinės ir Rytų Europos šalyse išsiveržė 1989 m. bei tapo demokratinių reformų „iš apačios“ forma. Šios reformos pažymėtos ypatingo solidarumo, pilietinio susitelkimo ir tapo svarbia pilietinio nepaklusnumo forma nors tam buvo ypač nepalankios, represinių režimų sukonstruotos sąlygos. Trisdešimtmetį sutinkame demokratinėse valstybėse, tačiau demokratija iš idealo aplink save telkiančio piliečių įvairovę, tapo kritikos ir nepasitenkino objektu; vos prieš tris dešimtmečius virsmą išgyvenusioje regiono šalyse vyksta antidemokratinės reformos, vedinos institucinių, teisinių reformų, pažymėtos išpuolių prieš laisvą žodį ar išsilavinimą; pilietinis aktyvumas virto politinio pasyvumo, suskaldymo ir protestų forma. Todėl  1989 metų atmintis įgauna naują politinę reikšmę ir yra įkvėpimo šaltinis naujoms pasipriešinimo šios anti-demokratinėms reformoms ir tendencijoms forma. Jos įkvepia protestus ir akcijas nuo Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos iki Ukrainos ir Honkongo. 

Projekto tikslas: persvarstant įvairiais pilietinio dalyvavimo, politinės revoliucijos bei politinio nepaklusnumo formas, jų kaitą trijų dešimtmečių laikotarpiu, taip įprasminant demokratinių revoliucijų atmintį, politinio dalyvavimo kaitą ir jo perspektyvas  skaitmeniniame XXI amžiuje. 

Uždaviniai: Projekte 1989 metai tampa atskaitos tašku svarstant politinį aktyvumą ir pilietinį nepaklusnumą, kaip demokratinės santvarkos pamatą. Kokios idėjos ir idealai telkė anuomet ir kokios dabar? Kokias būdais buvo veikiama ir kaip jie kinta bei turi prisitaikyti prie naujo, skaitmeninio amžiaus? Kokios egzistuoja 1989 metų atminties gijos ir kaip jos įtraukiamos į dabarties politines kovas? Kokie 1989 m. įvykių, tautų pavasario atgarsiai revoliucijose ir pilietinio nepaklusnumo formose XXI a.? Laisvės, solidarumo, Europos idėjos ir jų kismas nuo demokratinės revoliucijos iki demokratijos kritikos. Visa tai klausimai, kurie bus keliami projekto rėmuose, siekiant:

(1) kritiškai permąstyti ir kalbėti apie 1989 m. ir jų reikšmę šiandieniniame politiniame diskursui;
(2) paminėti 1989 metų įvykių trisdešimtmetį, sutelkiant dėmesį į politinį dalyvavimą, pilietinio nepaklusnumo ir protesto formas nuo 1989 m. iki 2019 m.;
(3) suformuoti gaires, įgalinančias politinį ir pilietinį aktyvumą po 2019 m.

Veikos ir aprėptis: Organizuojami skirtingo pobūdžio renginiai (study turai Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Latvijoje, viešos diskusijos, tarptautinė konferencija) bei vykdoma įvairi informacinė/analitinė veikla (parengtos keturios šalių atskaitos remiantis jose suorganizuotomis konsultacijomis; ruošiami įvairūs interviu ir komentarai, naudojantis plačią aprėptį turinčiomis informacinėmis platformomis). Projektas padengs įvairiais grupes: istorikus, politikos teoretikus, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovus, ypatingas dėmesys skirtas jaunimui (organizuota vasaros mokykla). Tiesiogiai projektas turėtų aprėpti 250-330 žmonių iš 7-9  šalių, netiesiogiai pasiekiant iki 30 000 žmonių. Projekto rezultate turėtų susiformuoti naujos dialogo ir tarpdiscipliniškumo linijos ginant demokratiją bei puoselėjant pilietinį ir politinį aktyvumą.

Projekto planas:

1. Projekto atidarymo reginys, skirtas 1989 m. trisdešimtmečiui (2019 lapkritis);
2. Vykdomos konsultacijos ir study turai Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje (2020 m. sausis-gegužė);
3. Organizuojama vasaros mokykla Lenkijoje skirta jaunimo pilietiniam ugdymui/pamokoms iš demokratinių revoliucijų XX a. pabaigoje permąstyti (2020 m. vasara);
4. Organizuojama baigiamoji tarptautinė konferencija skirta pilietinio aktyvumo ir nepaklusnumo bei revoliucijų temoms (2020 m. spalis);
5.  interviu ir komentarai/straipsniai;
6. 2020 m. antroje pusėje parengiamas specialus žurnalo New Eastern Europe leidimas, skirtas projekto veikslų analizei ir išvadoms.
7. Europos dimensija bus užtikrinta per bendradarbiavimą ir dalinimąsi patirtimi tarp regiono šalių; atliekant pagrindinių idėjų/rezultatų vertimus; išlaikant tarptautinį renginių pobūdį, bei atskleidžiant projekto tematiką (1989 atmintį ir dabarties kolizijas jos atžvilgiu) iš skirtingų šalių ir įvairių perspektyvų.

Konferencijos “Rethinking the Democratic Future: Lessons from the 20th Century” video:

Lessons from the 20th Century/ A place for ideology in post-1989 world?
Media and civil society renewal in CEE
A conversation with young people: the legacy of 1989 and political activism today
Transition memory. Challenges of teaching transition at school
30 years on…The legacy of the post-Soviet transformation and the future of democracy

Diskusijos video

Rudens mokykla jauniems tyrėjams

Prabėgus trims dešimtmečiams nuo Sovietų Sąjungos griūties, šiandien jau užaugusi naujoji post-1989 revoliucijų karta. Ši nepriklausomybės karta ieško savo autentiško santykio su praeitimi, puoselėja savitą santykį su režimo represijomis, išsilaisvinimo istorija bei atmintimi. Atsižvelgiant į šį „kartų lūžį“, 2020 m. spalio 4-8 dienomis, Jan Nowak-Jeziorański Kolegija Wojnowic pilyje organizavo rudens mokyklą jauniems žmonės. Joje dalyvavimo 11 jaunų tyrėjų bei studentų iš 9 Europos šalių (įskaitant Kosovą, Ukrainą bei Baltarusia), surengti seminarai, diskusijos ir paskaitos, kurių metų istorijos liudininkai diskutavo su jaunimu istorinės atminties, jos reikšmę kultūriniam, politiniam bei socialiniam tapatumams, surengtos ekskursijos į atminties vietas aplink Vroclavą.

Rudens mokyklos video įrašas

Susiję straipsniai:

Gyvoji atmintis tarp praeities ir ateities

Diskusija “Permąstant Europą: 1989 reikšmė šiandienai”

Rudens mokykla jauniems Europos istorikams tyrėjams 

1989 metai: vieningos Europos istorijos atspirtis?

Maištaujančios demokratijos. Permąstant 1989 ir demokratijos ateitį

Rūta Miškinytė/Istorijos profesorius: Berlyno sienos griūtis Vakarams tapo jų pačių grožį atspindinčiu veidrodžiu

Kova dėl 1989 metų/ Naujojo populizmo iškilimas Rytų Europoje ir jo prielaidų užginčijimas 

Rėmėjai ir partneriai