Atspari visuomenė

Lietuvoje laikas subręsti visuomenei, kurioje kritinis mąstymas, teisės viršenybė, atsakomybė ir atskaitomybė yra piliečių ir valdžios viešai priimta bei praktiškai įgyvendinama norma.

Šio pokyčio ALF siekia bendradarbiaudamas su vietos bendruomenėmis ir telkdamas nevyriausybines organizacijas (NVO).

 Greta kitų 2017 m. ALF veiklų – projektinė veikla probleminiuose regionuose, nevyriausybinio sektoriaus finansavimo analizė bei advokacija, NVO fondo steigimo skatinimas, mokymų programos ir viešinimo kampanijos.

Viešosios politikos analizėPermąstant Europą