Atviros Lietuvos fondas su partneriais įgyvendins projektą „Vieningas ir solidarus COVID krizės valdymas“

Projektas finansuojamas ES programa „Europa piliečiams“ lėšomis

Projekto trukmė: 2021 m. gegužė – 2022 m. spalis

Koordinatorius:
CONTEMPORARY PLEVEN MEDIA FOUNDATION, Bulgarija
Partneriai:
ASSOCIACION DE INNOVACION FORMACIONY EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEES (AIFED), Ispanija
EDUCOMMART Meeting Point for Creative Education, Graikija

AUTOKREACJA FOUNDATION, Lenkija
JUGEND-& KULTURPROJEKT EV, Vokietija
SPIRALIS, Z. S., Čekija
UDRUZENJE GRADJANA CENTAR ZA RAZVOJ MANJINSKIH I LOKALNIH MEDIJA MINORITY & LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER, Serbija
ATVIROS LIETUVOS FONDAS, Lietuva

 

Koronaviruso pandemija paveikė visą pasaulį. Ji taip pat pertvarkė ES prioritetines veiksmų sritis ir padarė kovą su Covid-19 infekcija svarbiausiu prioritetu. Šis projektas remiasi idėja, kad Europos vertybių, rūpesčio, vienybės ir solidarumo taikymas yra veiksmingiausias būdas kovoti su ekonomikos ir sveikatos krizės, kurią sukelia Covid-19 infekcija, padariniais.

Projekto tikslas – aptarti pandemijos sukeltas sveikatos priežiūros, ekonomikos, švietimo, socialinės globos, kultūros problemas.

Planuojami projekto rezultatai:

Projekto metu surinktos praktikos ir aptartos pamokos bus apibendrintos galutiniame projekto dokumente, adresuotame Europos Komisijai ir EP nariams.

Projekto veiklos įtrauks platų dalyvių ratą – skirtingų profesijų, išsilavinimo, amžiaus, teigiamai nusiteikusių ES atžvilgiu ir euroskeptikų.

Atviros Lietuvos fondo įgyvendinamos veiklos:

1) Praktinis užsiėmimas “Bekontaktis mokymasis: (ne)išmoktos pamokos“ (2021 m. rugsėjo 30 d., Vilnius)

Praktiniame užsiėmime, rengiamame kartu su Vilniaus švietimo pažangos centru (VŠPC), Vilniaus mokyklų bendruomenių atstovai aptars COVID-19 pandemijos metu išryškėjusias ugdymo problemas (pvz., nepakankama mokėjimo mokytis kompetencijos raiška, pertekliniai namų darbai, ir pan.) bei įvardys mokyklų bendruomenių, švietimo pagalbos įstaigų ar kitų suinteresuotųjų šalių galimus sprendimus.

Užsiėmime dalyvaujančios mokyklos gaus naujų idėjų ar patarimų, kaip stiprinti mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą ar spręsti namų darbų krūvio ir prasmės balanso problemą, o kitos dalyvaujančios organizacijos atpažins mokykloms reikalingos pagalbos/palaikymo poreikį ir taip galės tikslingiau planuoti savo tolesnes veiklas.

Į užsiėmimą kviečiamos mokyklų bendruomenių komandos, iš viso 50 dalyvių, sudarytos iš mokyklų administracijos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atstovų bei vyresniųjų klasių mokinių, jų tėvų atstovų.

Filmuoti ekspertų ir praktikų pranešimai, renginio dalyvių diskusijų apžvalga, papildyta interviu su ekspertais, bus skelbiami viešai.

2) Internetinis leidinys „Gerumo istorijos“ (2022 m. sausis – birželis)

Bus surinktos ne mažiau kaip 5 Gerumo istorijos – nuotraukos ir istorijos apie pagalbą ir empatiją, gerąją COVID krizės švietime atneštą patirtį. Ypač ieškosime tarptautinio solidarumo pavyzdžių – asmeninių, žmogiškų, visuomenei nežinomų „mažųjų“ herojų. Šios istorijos nušvies kasdienius tylius gerus darbus, kurie užkrečiami labiau nei virusas.

Parengtos 5 gerosios Lietuvos istorijos pateks į bendrą 40-ies istorijų (surinktų visų projekto partnerių) internetinį leidinį “STORIES OF GOODNESS“.

3) Tarptautinė konferencija Bulgarijoje (2022 m. rugsėjis)

Baigiamasis projekto forumas – tarptautinė konferencija su politikais, Europos Parlamento nariais, projekto partneriais, debatų dalyviais, jaunimu, mokytojais, visuomenės veikėjais, žurnalistais (130 dalyvių). Susitikime bus reziumuotas projekto metu sukauptas turinys, aptartos pandemijos paliestose srityse iškilusios problemos, esami bei galimi jų sprendimai.

 

 

Rėmėjai ir partneriai