Aukojimo taisyklės

  1. Viešoji įstaiga „Atviros Lietuvos fondas“ (įmonės kodas 210063570, adresas – Didžioji g. 5, Vilnius) (toliau – Fondas) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė misija – demokratiškos, atviros pilietinės visuomenės stiprinimas. Mūsų veiklą remia tarptautinės organizacijos, Lietuvos institucijos ir privatūs rėmėjai. Rėmėjai savanoriškai teikia neatlygintiną finansinę paramą fondo misijai vykdyti. Fondas įsipareigoja naudoti paramą tik savo misijai įgyvendinti, taip pat laikytis Labdaros ir paramos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  2. Aukoti Fondui gali juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys nuo 14 metų.
  3. Sudarant ir vykdant aukojimo sutartį pagal aukojimo taisykles, Fondas tvarko asmens duomenis. Apie asmens duomenis, jų saugojimo terminus kalbama privatumo politikoje. Ši privatumo politika yra neatskiriama aukojimo taisyklių dalis.
  4. Aukoti fondui galite per Paypal, Paysera ir Contribee platformas, paspausdami į Fondo svetainę olf.lt integruotus mygtukus „AUKOK“, taip pat tiesioginiu mokėjimo pavedimu, nurodant paskirtį „PARAMA“, sąskaitos numeris LT257044060008142507.
  5. Pildydamas aukojimo formą aukotojas turi suteikti asmeninę informaciją – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Aukotojas atsako už pateiktų duomenų teisingumą.
  6. Aukotojas gauna patvirtinimą apie sėkmingą aukos gavimą nurodytu elektroniniu paštu.
  7. Aukotojas yra atsakingas už aukojamų lėšų kilmės skaidrumą ir teisėtumą.
  8. Gautos aukos nėra grąžinamos, tačiau Fondas turi teisę grąžinti aukas Fondo vienašališku sprendimu arba jei tai imperatyviai nustatyta teisės aktuose.
  9. Kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  10. Fondas turi teisę keisti Aukojimo taisykles.

Atnaujinta 2023-12-08