Idėjos ir pokalbiai

Domantė Platūkytė/ Islandijos ekspertas apie ŽIV Lietuvoje: jums dar reikia daug išmokti

Rūta Miškinytė/ Istorijos profesorius: Berlyno sienos griūtis Vakarams tapo jų pačių grožį atspindinčiu veidrodžiu

Kova dėl 1989 metų/ Naujojo populizmo iškilimas Rytų Europoje ir jo prielaidų užginčijimas Bogdan Iacob, James Mark, Tobias Rupprecht

Kodėl šiandieninėje Europoje mums reikia demokratijos raumenų?

Rūta Miškinytė/Lenkijos politologas: didžiausia demokratijos problema yra rinkimai

Aigustė Starkutė/Diskusijos “Ar turiu galios savo miesto reikaluose?” santrauka

V. Bachmetjevas: Pernelyg vienpusiškai suvokiame, kas yra kritinis mąstymas

Paulius Godvadas/Atsparios visuomenės samprata ir sąsajos su Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz) kūriniu „Pavergtas protas”

Vytautas Starikovičius/Abiejų Tautų Respublika: atminties perkrovimas ir sugyvenimo Europoje perspektyvos

Deimantė Rimkutė/ Kodėl laisvė ir demokratija nebėra savaiminė duotybė?

Manvydas Džiaugys/ Modernėjanti Lietuva ir utopinis mąstymas

Povilas Andrius Stepavičius/ Vidurio paieškos

Rėmėjai ir partneriai