Idėjos ir pokalbiai

Doc. dr. Aurimas Švedas

Europa yra svajonė

Donatas Puslys

Tiltas, ant kurio susitinkame

Prof. dr. Šarūnas Liekis

Atsinaujinimas ideologijų virsme

Doc. dr. Milda Ališauskienė

Nuo monologo – prie polilogo

Rėmėjai ir partneriai