Idėjos ir pokalbiai

Prof. dr. Šarūnas Liekis

Atsinaujinimas ideologijų virsme

Doc. dr. Milda Ališauskienė

Nuo monologo – prie polilogo

Rėmėjai ir partneriai