Diskusija “Gyventi perkaitusiame pasaulyje”

Data:

2018-11-08

Vieta:

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Konferencijų salė, V a.

Laikas:

18:00

Prof. Thomas Hylland Eriksen, University of Oslo

Renginio moderatorius Aurimas Švedas

Mes gyvename pasaulyje, kuriame daug dalykų kinta itin greitai. Šią po Antrojo pasaulinio karo  išryškėjusią tendenciją futurologas Alvin Toffler savo knygoje “Ateities šokas” (Future Shock, 1970) yra pavadinęs “greitai dingstančia situacija”. Norvegų antropologas Thomas Hylland Eriksen, tyrinėdamas šiuolaikybę, pasiūlė kitą metaforą, labai tiksliai apibūdinančią mūsų būklę bei savijautą – “perkaitęs pasaulis”, pabrėždamas ne tik kiekybines jo charakteristikas (“visko yra labai daug”), bet ir atkreipdamas dėmesį į kokybinius šio pasaulio bruožus (kurie esmingai skiriasi nuo, tarkim XIX ar XX amžiaus Vakarų visuomenių kurtos socialinės, ekonominės, kultūrinės realybės) bei jo nevienareikšmį poveikį mums – individualių ir kolektyvinių tapatybių destabilizavimą.

Bandydamas nusakyti XXI amžiaus žmogaus savivoką ir elgseną norvegų antropologas Thomas Hylland Eriksen yra pavartojęs dar vieną puikią, kaip mat prigijusią metaforą – “lego kubelių žmogus”. Viena pagrindinių “lego kubelių žmogaus” sąvybių – nepastovumas ir niekada nesibaigiačios savęs paieškos, vis iš naujo kuriant asmenybinę tapatybę iš įvairių sudedamųjų dalių – filosofinių idėjų, religinių postulatų, pop kultūros pasaulio simbolių, etc.

Kokią Europą XXI nori kurti perkaitusiame pasaulyje gyvenantys “lego kubelių žmonės”? Ar šiems globalaus ir nuolat skubančio bei kintančio pasaulio vaikams svarbi istorija ir atmintis, Europos kultūros paveldas, tradicijos bei jų išsaugojimas? O gal šiems perkaitusio pasaulio gyventojams pastarosios kategorijos yra nieko nereiškiantys žodžiai, todėl mus iš tiesų vienija tik, kaip sako viena reklama, “alus ir pergalės”?

Prof. Thomas Hylland Eriksen dirba Oslo universitete.  Pagrindinės jo tyrimų temos yra identitetas, nacionalizmas, kosmopolitizmas, globalizacija, migracija, žmogaus teisės. 2001 – 2011 metais Thomas Hylland Eriksen parašė keturias knygas apie modernybės pasaulį ir žmogaus vietą šiame pasaulyje. Viena iš šių knygų – “Akimirkos tironija” – yra išleista lietuvių kalba (Tyto Alba, 2004). Dar viena tyrimų sfera, į kurią gilindamasis Thomas Hylland Eriksen nuolat publikuoja knygas norvegų ir anglų kalba, yra globalizacijos procesas bei jo pasekmės.

2011 Thomas Hylland Eriksen už itin aukštus akademinius pasiekimus buvo įvertintas Europos mokslų tarybos skirtu grantu ir 2012 – 2017 metais vykdė tyrimą “Perkaitimas: Trys globalizacijos krizės”, kurio metu buvo analizuojami globalizacijos sukelti negatyvūs procesai ekonomikos / finansų, aplinkos / klimato ir identiteto /kultūros sferose. Visoje Skandinavijoje Thomas Hylland yra žinomas kaip viešasis intelektualas, kuris dėmesingai seka tiek savo šalies, tiek Europos, tiek ir pasaulio aktualijas bei aktyviai jas komentuoja savo tekstuose.

Rėmėjai ir partneriai