Informacinis renginys “NVO fondo steigimo galimybės ir realybė”

Data:

2018-02-08

Vieta:

Didžioji g. 5

Laikas:

16:00

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) pasitarimas dėl NVO fondo kūrimo š.m. vasario 8 dieną 16 val. Didžioji g. 5, Vilnius (IV aukšto posėdžių salėje).

NVO fondo steigimas numatytas ir XVII LR Vyriausybės programoje (278 straipsnis: “ieškosime galimybių suformuoti Nevyriausybinių organizacijų fondą (Pilietinės visuomenės fondą), kuris kiekvienais metais būtų finansuojamas iš gyventojų nepaskirtos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies. Nevyriausybinių organizacijų fondo tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų plėtrai reikalingus institucinius gebėjimus, kokybiškai organizuojamą savanorystę tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu lygmenimis.“), Tokio fondo įgyvendinimas detalizuotas Vyriausybės programos įgyvendinimo plane.

Susitikimo metu siekiame:

NVO bendruomenei pristatyti tokio instrumento sukūrimo bei jau atliktus parengiamuosius darbus.

Aptarti kylančius klausimus dėl tokio instrumento formos (SADMo sudėtyje arba atskiro labiau nepriklausomo vieneto).

Tolesnį darbą siekiant maksimaliai skaidraus ir efektyvaus NVO fondo įkūrimo.

Organizatoriai: Atviros Lietuvos fondas, Europos namai, Koalicija „Galiu gyventi“, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO taryba, NVO Teisės institutas, Pilietinių iniciatyvų centras, OSFL projektai, Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Su “PVPA galimybių studija” galima susipažinti čia.

Rėmėjai ir partneriai