Tapk autoriumi

  KVIEČIAMI: studentai (ypač studijuojantieji socialinius ir humanitarinius mokslus), vyresni moksleiviai ir kiti išsilavinę, gabūs jauni žmonės. LAIKAS: 2017 -2018 m. VIETA: kuriate bet kur; Jūsų darbus vertina, viešina ALF biuras (Didžioji g. 5, Vilnius). PRIVALUMAI: platus pretendento akiratis, originalios idėjos, taikli argumentacija, kritinė refleksija, domėjimasis atviros pilietinės visuomenės procesais, NVO Lietuvoje, ES aktualijų ir problematikos išmanymas. SIŪLOME: skelbti esė, komentarus, audiovizualinius pasakojimus ALF  aktualia tematika, plėtoti idėjas ALF viešoms diskusijoms ir galbūt tapti jų dalyviu, dalyvauti jaunųjų “viešų intelektualų” skatinimo programoje ir, laimėjus atranką, kurti autorinių straipsnių ar audiovizualikos ciklus (kvietimas – netrukus). PASITEIRAUTI: marta.cubajevaite@olf.lt. ŽINIAI: ALF dirba kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), pilietinės visuomenės veikėjais, ypač jaunimu, t. p. bendruomenėmis, pažeidžiamomis grupėmis Lietuvoje ir užsienyje. Prioritetinės veiklos kryptys: atspari visuomenė (NVO sektoriaus, socialinės įtraukties, pilietinio aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas) ir atspari Europa (diskusijos, konceptualios idėjos apie Europos tapatumą, ES viešąją politiką, aktualijas, perspektyvas).    

Rėmėjai ir partneriai