Svarbiausios sąlygos atviros visuomenės brandžiai raiškai – kritinis mąstymas, idėjų laisvė ir jų mainai, polilogo kultūra, laisva kūryba ir sąžininga konkurencija

Aktyvių piliečių fondas
Atviros visuomenės vertybių sklaida
Tyrimai, advokacija

Stiprios pilietinės visuomenės organizacijos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių demokratijos kokybę visuomenėje

Gebėjimų stiprinimo programa
Tyrimai ir analizės

Pilietiškumas susieja visuomenės narių tapatybes ir suteikia jiems galią dalyvauti visuomenės gyvenime bei prisiimti daugiau pareigų, nei apibrėžia įstatymai. Demokratinėse valstybėse pilietiškumas laikomas vienu svarbiausių valstybės vystymosi veiksnių

Piliečių asamblėja / Watchdog LT
Socialinių lyderių tinklas