Svarbiausios sąlygos atviros visuomenės brandžiai raiškai – kritinis mąstymas, idėjų laisvė ir jų mainai, polilogo kultūra, laisva kūryba ir sąžininga konkurencija

Pilietinės iniciatyvos
Atviros visuomenės vertybių sklaida
Tyrimai, advokacija

Stiprios pilietinės visuomenės organizacijos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių demokratijos kokybę visuomenėje

Gebėjimų stiprinimo programa
Tyrimai ir analizės

Remiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 % EEE finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti per Aktyvių piliečių fondą.

Aktyvių piliečių fondo programa
Regioninės iniciatyvos
Dvišalis bendradarbiavimas