Vienas iš 2014-2021 metų EEE finansinio mechanizmo tikslų – dvišalio bendradarbiavimo tarp Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektų stiprinimas per kuriamas partnerystes ir bendras veiklas, žinių bei patirties mainus.

2021 04 12

Kvietėme vietos organizacijų ir bendruomenių atstovus, viešojo intereso gynėjus, o taip pat visus neabejingus piliečius jungtis į diskusiją, kurioje kalbėjome apie nevyriausybinio sektoriaus ir piliečių bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis Lietuvoje ir Norvegijoje. Kokiomis bendradarbiavimo patirtimis galime pasidalinti Lietuvos kontekste? Su kokiais iššūkiais susiduria Norvegijos pilietinė visuomenė? Ko reikia, kad advokacija vietos lygmeniu būtų sklandi? Ar tai iš viso įmanoma?
Pašnekovai: Ieva Petronytė-Urbonavičienė, VšĮ Pilietinės visuomenės instituto vadovė, Gintaras Ramašauskas ir Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacijos atstovai, Harald Koht, profesorius, Norvegijos bendruomenių asociacijos atstovas, Lene Sundfær Haug, žurnalistė, Redd Ullevål Sykehus – Save Ullevål Hospital vadovė.
Diskusiją moderavo bendruomenių entuziastas, VŠĮ “Kitokie projektai” partneris Paulius Godvadas.
Diskusija rengiama siekiu keistis patirtimi ir skatinti dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvas.

2021 04 29

Kaip siekti tarpkultūrinio dialogo? Šioje diskusijoje buvo pasinaudota galimybe giliau pažvelgti į situacijas, su kuriomis kasdien susiduria tautinių / etninių mažumų organizacijos. Kodėl būtina turėti tautinių / etninių mažumų organizacijas? Ar Norvegijoje ir Lietuvoje tautinių / etninių mažumų kultūra laikoma nacionalinio naratyvo (istorijos) dalimi? Koks tautinių mažumų (bendruomenių) vaidmuo išsaugant istorinę atmintį? Kokie šiuo metu yra pagrindiniai jų iššūkiai? Tautinių mažumų organizacijos ir žmogaus teisės – kokiose srityse reikalingas glaudus bendradarbiavimas?
Dalyviai:
Ervin Kohn, Oslo žydų bendruomenės pirmininkas (Norvegija), Håkonas Hermanstrandas, Pietų samių muziejaus ir kultūros centro Snåsoje (Norvegija) istorikas, Dovilė Rūkaitė, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės projektų vadovė, Vita Kontvainė, Lietuvos socialinių mokslų centro tyrėja (Lietuva)
Dorota Sokolovska, Lenkų diskusijų klubo pirmininkė, politikos mokslų studentė (Lietuva)

Diskusija skirta keistis patirtimi ir skatinti dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvas.

„Active Citizens 4 Human Rights“ gebėjimų stiprinimo susitikimai, skirti su žmogaus teisėmis dirbančių organizacijų atstovams.

Dalyviai: 50 mažų / grassroots / vietos lygmeniu veikiančių žmogaus teisių NVO atstovų, suinteresuotų gebėjimų stiprinimu iš visų 15 EEE paramą gaunančių valstybių (apie 40) ir valstybių donorų (apie 10). Iš Lietuvos kviečiame prisijungti 3-jų organizacijų atstovus (po vieną iš organizacijos). Kviečiami mažiau patirties turintys, tačiau motyvuoti dalyviai.

Tikslas: suteikti galimybę paramą gaunančių šalių ir Norvegijos organizacijoms susiburti, pasimokyti ir aptarti savo organizacijose ir savo darbe kylančius klausimus, ypač susijusius su specifiniais iššūkiais stiprinant vietos / grassroots lygmeniu veikiančių žmogaus teisių NVO gebėjimus.

Uždaviniai:
– Sukurti platformą mokymuisi ir dalijimuisi patirtimi apie vietos / grassroots lygmeniu veikiančių žmogaus teisių nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimą;
– stiprinti bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas partnerystei tarp Norvegijos ir paramą gaunančių šalių organizacijų, stiprinant gebėjimus žmogaus teisių klausimais;
Rezultatai:
– padidintas informuotumas apie įvairias organizacijų taikomas strategijas, susijusias su gebėjimų stiprinimu;
– sustiprintas dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimas, galimai partnerystei ateityje užmegzti.
Eiga:

1. Dalyvių atranka
2. Kas mėnesiniai nuotoliniai susitikimai (iki 4 val. trukmės, 1 kartą per mėnesį zoom platformoje) pagal žemiau pateiktą planą. Po kiekvieno susitikimo numatomi “namų darbai” kitam kartui.
„Kovas 2021“ – „Susijungimas“ – skirtas susipažinti su bendru kontekstu bei svarbiais veiklos aspektais.
„Balandis 2021“ – “Krizių valdymas” – nuotolinis susitikimas su ekspertais – diskusijos ir metodikos, kaip elgtis krizinėse situacijose, ypač esant pandemijai.
Gegužė 2021 – “Sekėjai” – nuotolinis susitikimas su ekspertais – diskusijos ir metodikos, kaip pritraukti daugiau sekėjų bei įtraukti žmones į organizacijų darbą .
„Birželis 2021“ – “Kampanijos” – nuotolinis susitikimas su ekspertais – diskusijos ir metodikos, kaip veiksmingai vykdyti žmogaus teisių kampanijas, ypač vietos lygiu.
Liepa – Rugpjūtis 2021 – “Praktika” – remiantis susitikimų patirtimi, dalyviams užduodami „namų darbų“, kuriuos jie galės įgyvendinti prieš susitikimą Osle.
3. Visų dalyvių susitikimas Osle 2021 m. rugsėjo / spalio mėn.

„Active Citizens 4 Human Rights“ gebėjimų stiprinimo susitikimai, skirti su žmogaus teisėmis dirbančių organizacijų atstovams.

Nusprendėme sujungti dvi labiausiai pageidaujamas temas: „imigracija, migracija ir integracija“ ir „pokyčių propagavimas“. Advokacija yra plati kategorija, kurią savo komentaruose įvairiai interpretavote, todėl pagrindinę renginio temą – imigraciją ir integraciją – panaudosime jus dominusiems advokacijos aspektams aptarti.