Atviros Lietuvos fondas (Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje operatorius) ir Stepono Batoro fondas (Aktyvių piliečių fondo Lenkijoje operatorius) bei Paribio menų, kultūros ir tautų centras vadovaujamas Paribio fondo Krasnagrūdoje    rengia tarptautinį trijų dienų seminarą „Girdėti kitą“ apie tarpkultūrinį dialogą.