Atviros Lietuvos fondas (Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje operatorius) ir Stepono Batoro fondas (Aktyvių piliečių fondo Lenkijoje operatorius) bei Paribio menų, kultūros ir tautų centras vadovaujamas Paribio fondo Krasnagrūdoje    rengia tarptautinį trijų dienų seminarą „Girdėti kitą“ apie tarpkultūrinį dialogą.

  • Teksto autorius - Piotrekas Szroederis. Esu kilęs iš Seinų, į kuriuos grįžtu kiekvieną vasarą. Baigiau kultūros [...]

  • Permąstyti vertybes, apžvelgti tarpkultūrinio dialogo iššūkius Lietuvoje ir Lenkijoje susiskaldymo ir etnocentristinių autoritarinių tendencijų laikais, [...]

  • Atviros Lietuvos fondas (Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje operatorius) ir Stepono Batoro fondas (Aktyvių piliečių fondo [...]