Remiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 % EEE finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti per Aktyvių piliečių fondą. 2014 – 2021 m. EEE finansinio mechanizmo finansuojamas APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019 – 2024 m. skiria 9 mln. eurų.

Planuojama, kad per penkerius metus į APF inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (įskaitant bent 80 mažų vietos lygiu veikiančių organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

Siekiame pozityviai įtakoti kintančią Europos idėją ir plėtoti europietiškų vertybių sampratą: rengiame intelektualias diskusijas, teikiame konceptualias įžvalgas, puoselėjame dialogo kultūrą. Bendradarbiaujame su akademine bendruomene, jaunimu, kitais partneriais, kartu svarstome ES aktualijas bei perspektyvas.

Pereinamojo laikotarpio dialogas
Permąstant Europą
Covid pamokos
Visegrad- padaryti skirsnį, bet paslėpti
Irenos Veisaitės stipendija
Projektas: Balsai iš Vidurio ir Rytų Europos