• JAV Tarptautinės plėtros agentūra, žmogaus socialinės raidos organizacija fhi 360 ir organizacijos - partnerės rytų ir vidurio [...]

  • Būdamos nepriklausomos nuo valstybės ar savivaldybės, savanoriškai organizuotos, NVO siekia grupės narių ar visuomenės intereso, viešosios [...]

  • 2020 m. kovo mėnesio viduryje dėl kilusios COVID-19 pandemijos įvedus karantiną, dauguma nevyriausybinių organizacijų nebegalėjo tinkamai [...]