„Kitokie pokalbiai“ gurkšnojant pieno kokteilius – būdas kovoti su žalingais įpročiais ir patyčiomis

Gruodžio 12 dieną Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos moksleivių pasiūlyta idėja „Pieno tūsas 2019“ laimėjo jaunimo „Veiksmo dienos“ idėjų konkursą Šalčininkuose. Nurungęs tryliką kitų komandų iniciatyvų, festivalis „Pieno tūsas“ kitą vasarą pakvies Šalčininkų rajono moksleivius į Baltąją Vokę turiningai ir sveikai praleisti laiką: kalbėtis aktualiomis temomis su įdomiais žmonėmis, žaisti orientacinius žaidimus, plakti geriausią pieno kokteilį, bendrauti ir šokti. Tai jau paskutinė savivaldybė iš 6 Vilniaus regiono savivaldybių, dalyvavusių Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro rengtame jaunimo pilietiškumo skatinimo projekte “Aš irgi sprendžiu!”. Tai projektas, suburiantis aplinkinį jaunimą į susitikimą ir akistatą su vietine valdžia, o dienos pabaigoje jaunimas laimi savivaldybės finansavimą geriausios idėjos įgyvendinimui. Šalčininkų savivaldybė geriausios jaunimo idėjos įgyvendinimui skyrė 3000 eurų. Šis konkursas buvo pats didžiausias iš visų buvusių, nes “Veiksmo dienoje” dalyvavo net 140 moksleivių iš Eišiškių S. Rapolionio, Turgelių P. Bžostovskio, Kalesninkų L. Narbuto, Dieveniškių Ryto ir A. Mickevičiaus, Baltosios Vokės E.  Ožeškovos ir  Šilo, Šalčininkų J. Sniadeckio, Butrimonių A. Krepštul, Šalčininkų Santarvės, Jašiūnų Aušros ir M. Balinskio, Dieveniškių A. Mickevičiaus ir Eišiškių gimnazijų ir Jašiūnų pagrindinės mokyklos. Nugalėjusios idėjos autoriai džiaugėsi ne tik laimėjimu, bet ir visos dienos eiga. Jaunuoliai patenkinti, kad turėjo progą tiesiogiai bendrauti su vietos valdžia, dirbti jų kabinetuose bei aiškiau suprasti, už ką atsakinga savivaldybė, kaip veikia viešoji politika. Jaunimo energijos įkrautoje Šalčininkų rajono savivaldybėje keturiolika komandų darbą pradėjo nuo susitikimo su miesto vicemere Jadvyga Sinkevič ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič. Miesto tarybos narių pagalba moksleiviai aiškinosi savo planuojamų projektų techninius aspektus ir nagrinėjo su miestu bei jaunimu susijusius klausimus. Buvo teiraujamasi kaip keisti ar skatinti jaunimo užimtumą, kiek lėšų buvo skirta Šalčininkų miesto stadiono rekonstrukcijai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, dirbantis savivaldybėje,  ar sportas – prioritetinė sritis Šalčininkuose, ir jei taip, tai kokioms veikloms skiriamas dėmesys? Ar savivaldybė galėtų tarpininkauti ieškant patalpų šokiams Rūdininkuose ir Baltojoje Vokėje? Ar pastebima migracija iš kaimo į miestą, ir ką su tuo daryti – stabdyti, ar atvirkščiai, skatinti migraciją?  Ar yra  galimybių, planų trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje sukurti jaunimo erdves Šalčininkuose ir Jašiūnuose? Ar būtų tikslinga įvesti balsavimo teisę savivaldybės rinkimuose nuo 16 metų? Sulaukę teigiamo tarybos narių atsakymo, jaunuoliai susiorganizavo spontanišką balsavimą salėje, po kurio paaiškėjo, kad nors daugelis pritarė už balsavimo teisę nuo 16 metų, buvo ir nepritariančių bei dvejojančių. Po pietų moksleiviai susitiko su Šalčinininkų savivaldybės administracijos vadovu Josif Rybaku ir kitais administracijos darbuotojais. Pastariesiems buvo adresuojami jaunimui aktualūs klausimai: ar atsiras galimybių finansuoti daugiau, nei vieną idėją? Jei jaunimo idėja laimės, ar savivaldybė skirs vieną darbuotoją darbui jaunimo erdvėje? Ar yra minčių rekonstruoti stadioną prie Santarvės mokyklos? Ar yra galimybių koreguoti autobusų maršrutą Šalčininkai – Baltoji Vokė? Ar bus remontuojama Kalesnininkų aktų salė? Ar bus taisomas Eišiškių plentas iki Pirčiupių? Gavę atsakymus į rūpimus klausimus, moksleiviai vėl „okupavo“ skirtingas savivaldybės patalpas, vietos valdininkų kabinetus ir toliau vystė savo idėjas ir kūrė projektus, kurie pagerintų jaunimo užimtumą. Dienos pabaigoje vyko aistringas iniciatyvų pristatymas, kurį moderavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pavaduotoja Beata Petkevič. Visos renginyje dalyvavusios mokyklos ir gimnazijos, pristatydamos savo iniciatyvas, pirmiausia kėlė problemą ar iššūkius, su kuriais susiduria jų mokymosi įstaiga ar miestelio jaunimas. Kai kurie jaunuoliai siūlė žvelgti plačiau ir planavo įvairias veiklas ne tik jaunimui, bet ir kitai visuomenės daliai. Dauguma idėjų buvo susiję su jaunimo užimtumo skatinimu ar erdvės jaunimui rinktis  sukūrimu. Šalčininkų Santarvės gimnazija siūlė įsteigti mokinių kampelį bei pastatyti betono sieną graffiti piešiniams stotyje, tam, kad laukiant savo autobuso būtų galima piešti. Šalčininkų J. Snadeckio gimnazija pasiūlė  Kultūros centro foje įrengti Chill xZone erdvę, kurioje būtų galima klausytis muzikos, žiūrėti filmus bei bendrauti. Jašiūnų M. Balinskio gimnazijos moksleiviai pateikė vizualizaciją, kaip būtų galima įkurti edukacinę ervę jų gimnazijos vidiniame kiemelyje, kur galėtų vykti poezijos pavasarėlis ir kiti kūrybos vakarai. Jašiūnų pagrindinės mokyklos mokiniai siūlė steigti kino klubą, tam, kad nemokamai ir neišvažiuojant iš miestelio jaunimas galėtų žiūrėti filmus lauke ar mokykloje. Kino teatrą buvusioje mokykloje norėjo steigti ir Eišiškių gimnazijos moksleiviai. Tuo tarpu Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazistai kvietė „Veiksmo dienoje“ dalyvaujančias komandas sukurti po trumpą 7-10 min. filmuką apie jaunimo gyvenimą savo miesteliuose, o vasarą susirinkus visiems drauge peržiūrėti, diskutuoti ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Kelios gimnazijos atkreipė dėmesį į dalinę stadionų rekonstrukciją: Baltosios Vokės Šilo gimnazijos mokiniai norėtų atnaujinti futbolo aikštę, vartų skersinius, Turgelių P. Bžostovskio gimnazija taip pat svajojo apie stadiono įkūrimą jų miestelyje. Dar kitos moksleivių iniciatyvos buvo skirtos bendrarbiavimui skatinti, užimtumui didinti, turizmo ir kultūros paveldo skatinimui. Jašiūnų Aušros gimnazija svajoja įvairius festivalius paįvairinti lazerių ir pirotechnikos šou, Butrimonių A. Krepštul gimnazistai, skatindami tarpmokyklinį bendradarbiavimą, siūlė surengti mobilias lazerines kovas mokyklose. Kalesnikų L. Narbuto gimnazijos mokiniai planavo organizuoti spalvotą tinklinio turnyrą, populiarinant sveiką gyvenseną ir tinklinio sporto šaką. Dieveniškių Ryto gimnazistų idėja, pasiekusi aukštas pozicijas, buvo „Stovykla per 24 valandas“. Ja siekiama supažindinti su vietos kultūra, apylinkėmis, skatinama domėtis krašto įžymybėmis.  Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos moksleiviai, pristatydami Gyvosios grafikos projektą, taip pat skatino savo bendruomenę domėtis menu ir istorija. Tai būtų freska ant Kultūros centro fasado, atliepianti Lietuvos istorijos aktualijas, įamžinanti miestelio įžymybes. Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi bendro Šalčininkų  rajono savivaldybės (ir dar 5 Vilniaus rajono savivaldybių), Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro jaunimo pilietiškumo ugdymo projekto „Aš irgi sprendžiu!” dėka. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Rėmėjai ir partneriai