Programa, įgalinanti moksleivius ir senjorus atskirti pelus nuo grūdų

Kaip susigaudyti informacijos sraute? Kaip žinoti, kas slypi už straipsnių pavadinimų? Melagis melavo, per tiltą važiavo, kas? Stereotipai žiniasklaidoje. Kaip kritiškai suprasti medijas? Šie ir panašūs klausimai nuo 2017 metų spalio mėnesio buvo pradėti kelti kai kuriose Lietuvos mokyklose. Atviros Lietuvos fondas (ALF) kartu su Vilniaus politikos analizės institutu (VPAI) pradėjo įgyvendinti melagingų žinių dekonstravimo programą. Paremti Lietuvos Kultūros tarybos du lektoriai, VPAI ekspertai Algirdas Davidavičius, Donatas Puslys bei ALF programų vadovė Marta Gadeikienė parengė ir pristatė mokykloms Pamokų planus. Tai metodologija, leisianti mokytojams į savo mokymo planus įtraukti kritinio mąstymo temą.

Stiprinant piliečių gebėjimus kritiškai vertinti ir naudotis tradicinėse bei naujose žiniasklaidos priemonėse pateikiama informacija ugdomas atsparumas melagingoms žinioms. Tokį tikslą išsikėle programos kūrėjai ir ėmėsi jį vykdyti su vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunuoliais, besimokančiais 5 skirtingose mažumų mokyklose pietryčių Lietuvoje, bei trečiojo amžiaus universiteto ir viešųjų bibliotekų lankytojais, mokytojais ir neformalaus švietimo ugdytojais.

2017 metų spalio-gruodžio mėnesiais buvo surengtos 4 fokus grupės diskusijos su mokytojais ir mokiniais (Čiūžakampio k. gimnazija (Šalčininkų rajonas), Šalčininkų J.Sniadeckio gimnazija, Nemėžio šv. R.Kalinausko gimnazija, kontrolinė – Vilniaus šv. Jono Pauliaus 2ojo gimnazija). Fokus grupėse dalyvavo 22 mokytojai ir 44 moksleiviai. Mokytojai – akcentavo ugdomojo, šviečiamojo (ypač tarpetninę taiką pabrėžiančio istorinio, bet taip pat ir bendrų gyvenimo adaptacijų) turinio literatūrine lenkų kalba trūkumą, specialių priemonių kaip moksleivių kuriamų medijų ir teatro/kabareto projektai stoką. Moksleiviai akcentavo populiarių medijų (ypač youtube, videoblogų) aktualiomis jaunimo adaptacijų prie šiuolaikinio ekonominio, socialinio ir pilietinio gyvenimo stoką, jiems priimtinų formų (infoanimacijų, videokomentarų, rapbattles) stoką. Nutolusių kaimo vietovių jaunimas pabrėžė turinių vietos dialektu (ne literatūrine lenkų kalba) stoką.

Identifikavus ugdymo poreikius mokytojų ir moksleivių fokus grupėse, taip pat remiantis socialinėse medijose publikuojamomis melagingų žinių dekonstravimo naujienomis buvo parengti 6 pamokų planai. Demonstracinės pamokos jau vyko Šalčininkų J.Sniadeckio m-kloje, Nemėžio šv. R.Kalinausko gimnazijoje, derinami vizitai į, Nemenčinę, Trakus, Lentvarį ir Čiūžakampį.

„Pradėjome keliauti po mokyklas tam, kad pasidalintume savo patirtimi, kaip ugdytis žiniasklaidos vartojimo įgūdžius, o kartu ir mokytojams paliktume instrumentus, padedančius mokiniams tapti informaciškai raštingais. Džiugina tai, kad sutikome žingeidžių, diskutuoti pasirengusių ir daug klausimų turinčių mokinių, kurie skatina stiebtis ir mus pačius ieškant vis inovatyvesnių būdų tam pačiam esminiam turiniui perduoti. Tikiu, kad ši mūsų programa padės tiesti tiltus tarp skirtingų bendruomenių ir kurs pasitikėjimo atmosferą“, – dalinasi vienas iš programos kūrėjų, VPAI ekspertas ir Bernardinai.lt redaktorius Donatas Puslys.

Pamokų planų tikslas – paskatinti mokinių refleksijas apie tai, kaip žiniasklaida formuoja mūsų suvokimą apie įvykius, formuoja ir įtvirtina skirtingus stereotipus apie lyčių vaidmenis, tautybę, religiją, kaip medijose išnaudojama mūsų tapatybė, istorija. Skatinamas moksleivių kritinis mąstymas, kritiškas požiūris į žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, mokiniai supažindinami su dezinformacijos ir propagandos taktikomis, ugdomas jų gebėjimas jas atpažinti.

Pamokų planai tinkamiausi pilietinio ugdymo arba istorijos pamokose, nes jų tikslas yra paskatinti reflektyvų žvilgsnį į istorinius pasakojimus ir taip skatinti pilietinį dialogą, kurti įtraukiančią pilietinę erdvę, kurioje savo vietą rastų skirtingos tapatybės. Demonstracinės pamokos trukmė 45 minutės, o jos metu kartu ne tik interaktyviai pravedama pati pamoka, bet ir pristatomas metodologinis 6 pamokų planas, kurį vėliau savo nuožiūra galėtų toliau naudoti pamokos laiką skyrę mokytoja(s). Pamokos skirtos vyresniojo amžiaus moksleiviams nuo 8 klasės.

Trečiojo amžiaus universiteto ir viešųjų bibliotekų lankytojams kaip atskirai projekto tikslinei grupei surengtos 2 tiesioginės transliacijos (2018 m. vasario 20 d., kovo 6 d.), apie dezinformacijos veikimą ir žiniasklaidos vaidmenį ją skleidžiant ar išviešinant. Tiesioginėse transliacijose dalyvavo VPAI ekspertai Donatas Puslys, Simas Čelutka, Algirdas Davidavičius ir kultūros politikos analitikė Skaidra Trilupaitytė. Transliacijas stebėjo apie 200 Lietuvos bibliotekų.

https://www.youtube.com/watch?v=VR02tPG-fn8&t=1410s

Rėmėjai ir partneriai