OPEN LITHUANIA FOUNDATION Public Institution

Didžioji str. 5 LT-01128 Vilnius, Lithuania

Phone: +370 5 2685511

Email: info@olf.lt

www.olf.lt

ID: 210063570

IBAN CBVILT2X

LT257044060008142507

Our Team

Council

Milda Dargužaitė
Milda DargužaitėPirmininkė
Justinas Žilinskas
Justinas Žilinskas
Gediminas Almantas
Gediminas Almantas
Rasa Bagdonienė
Rasa Bagdonienė
Viktoras Bachmetjevas
Viktoras Bachmetjevas

Team

Sandra Adomavičiūtė
Sandra AdomavičiūtėDIREKTORĖ
Marta Gadeikienė
Marta GadeikienėPROGRAMŲ VADOVĖ (MOTINYSTĖS ATOSTOGOS)
Inga Pache
Inga PacheKOMUNIKACIJOS VADOVĖ
Živilė Kubilienė
Živilė KubilienėGEBĖJIMŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ VADOVĖ
Arūnė Kontautaitė
Arūnė KontautaitėPROGRAMŲ VADOVĖ
Eugenija Kovaliova
Eugenija KovaliovaTARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VADOVĖ
Kristina Gruodytė
Kristina GruodytėPROJEKTŲ VADOVĖ
Marina Pukelienė
Marina PukelienėPROJEKTŲ VADOVĖ
Viktorija Malinauskienė
Viktorija MalinauskienėPROJEKTŲ VADOVĖ
Audronė Mažulytė
Audronė MažulytėPROJEKTŲ VADOVĖ
Sandra Gaučiūtė
Sandra GaučiūtėPROJEKTŲ VADOVĖ
Svitlana Zaluzhna
Svitlana ZaluzhnaUKREATEHUB VADOVĖ

Participants

Dr. Krzystof Czyzewski

Socialinis aktyvistas, teatro prodiuseris, eseistas ir leidėjas, “Paribio fondo” steigėjas (Seinai, Lenkija).

Dr. Kęstutis K. Girnius

Žurnalistas, filosofas, publicistas, politikos apžvalgininkas, pedagogas, istorikas.

Skirma Kondratas

Buvusi LR socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, pedagogė, vertėja, socialinių programų vertintoja, Ekonomikos bei socialinės-ekonominės politikos analitikė Vašingtone, JAV, Ministro Pirmininko patarėja, prezidento Valdo Adamkaus patarėja.

Dr. Rūta Kačkutė

Istorijos mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, buvusi Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja kultūros klausimais.

Rasa Rimickaitė

Kultūros atašė Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje