Atviros Lietuvos fondas

prisideda prie atviros ir demokratinės pilietinės visuomenės vystymo

Svarbiausios sąlygos atviros visuomenės brandžiai raiškai – kritinis mąstymas, idėjų laisvė ir jų mainai, polilogo kultūra, laisva kūryba ir sąžininga konkurencija

Stiprios pilietinės visuomenės organizacijos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių demokratijos kokybę visuomenėje

Remiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 % EEE finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti per Aktyvių piliečių fondą.