Atvirumas. Demokratija. Pilietiškumas.

Programos nevyriausybinėms organizacijoms

Siekiame, kad mūsų visuomenė būtų demokratiška, atvira ir pilietiška. Vienas svarbiausių tokios visuomenės kūrimo ir gyvavimo garantų yra stiprios ir aktyvios nevyriausybinės organizacijos, ginančios žmogaus teises ir laisves, atstovaujančios įvairias pažeidžiamas ar su sunkumais susiduriančias visuomenės grupes. Kviečiame nevyriausybines organizacijas dalyvauti ALF koordinuojamose programose ir gauti finansavimą savo projektams.

Gebėjimų stiprinimo programos NVO

Kiekviena organizacija nusipelno augti ir stiprėti. Darbuotojų žinios ir įgūdžiai, komandos susitelkimas, bendrų tikslų siekimas stiprina organizacijas. Todėl parengėme specializuotą, NVO sektoriui skirtą mokymo programą. Jos metu organizacijos rengia savo strategiją, lėšų pritraukimo planą,  mokosi rinkodaros, komunikacijos ir kitų dalykų. Tai geriausias augimo receptas.

Your Content Goes Here

Pilietinis aktyvumas ir polilogo kultūra / ALF projektai

Siekiame, kad kuo didesnė gyventojų dalis aktyviau įsitrauktų į pilietines veiklas ir demokratinius procesus. Tai kuria ir užtikrina visuomenės atvirumą.  Todėl dirbame su įvairiomis visuomenės grupėmis, kviečiame žmones į diskusijas, dirbtuves ir įvairias iniciatyvas. Taip pat buriame įvairių sričių ekspertus, kurie tyrinėja demokratinius procesus bei atkreipia dėmesį į probleminius klausimus visuomenėje.