• JAV Tarptautinės plėtros agentūra, žmogaus socialinės raidos organizacija fhi 360 ir organizacijos - partnerės rytų [...]

    Skaityti plačiau
DAUGIAU NAUJIENŲ

Atviros Lietuvos fondas

prisideda prie atviros ir demokratinės pilietinės visuomenės vystymo

Svarbiausios sąlygos atviros visuomenės brandžiai raiškai – kritinis mąstymas, idėjų laisvė ir jų mainai, polilogo kultūra, laisva kūryba ir sąžininga konkurencija

Aktyvių piliečių fondas
Atviros visuomenės vertybių sklaida
Tyrimai, advokacija

Stiprios pilietinės visuomenės organizacijos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių demokratijos kokybę visuomenėje

Gebėjimų stiprinimo programa
Tyrimai ir analizės

Pilietiškumas susieja visuomenės narių tapatybes ir suteikia jiems galią dalyvauti visuomenės gyvenime bei prisiimti daugiau pareigų, nei apibrėžia įstatymai. Demokratinėse valstybėse pilietiškumas laikomas vienu svarbiausių valstybės vystymosi veiksnių

Piliečių asamblėja / Watchdog LT
Socialinių lyderių tinklas
  • Teksto autorius - Piotrekas Szroederis. Esu kilęs iš Seinų, į kuriuos grįžtu kiekvieną vasarą. Baigiau kultūros [...]

  • Permąstyti vertybes, apžvelgti tarpkultūrinio dialogo iššūkius Lietuvoje ir Lenkijoje susiskaldymo ir etnocentristinių autoritarinių tendencijų laikais, [...]

  • Atviros Lietuvos fondas (Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje operatorius) ir Stepono Batoro fondas (Aktyvių piliečių fondo [...]

  • Šiandien demokratinė tvarka pasaulyje susiduria su naujais iššūkiais. Dalį jų, įskaitant populizmą, poliarizaciją bei demokratinės praktikos [...]

  • Wojnowic pilyje Spalio 4-8 dienomis startavo rudens mokykla jauniems tyrėjams, besidomintiems Europos istorija ir jos poveikiu [...]

  • Atviros visuomenės institutas – Sofijos fondas (ang., The Open Society Institute – Sofia Foundation – OSIS), [...]