2023 metų Atviros Lietuvos fondo veiklos ataskaita