• Prisidėk prie atviros ir demokratiškos visuomenės vystymo

Tau svarbu veikti organizacijoje, kuriai rūpi pilietinės visuomenės stiprinimas, pažeidžiamų grupių įtraukimas? Nori įgyti patirties analizės, komunikacijos, administravimo, NVO projektų įgyvendimo ar kitoje dominančioje srityje? Kviečiame tapti savanoriu Atviros Lietuvos fondo komandoje! Susidomėjai?

Kas pusę metų skelbiame oficialų kvietimą savanoriauti, tačiau prie mūsų komandos gali prisijungti ir kitu laiku.

Fonde taip pat gali atlikti ir praktiką pasirinktoje srityje: komunikacijos, NVO projektų ir programų rengimo, administravimo ir įgyvendinimo, renginių ir pilietinių akcijų organizavimo srityse.

Jei susidomėjai, parašyk mums:

  • Mūsų savanoriai dalinasi

Atviros Lietuvos fondas man buvo pirmoji NVO, kuriai teko priklausyti. Kadangi šis sektorius man naujas, pirmiausia norėjosi sužinoti, koks gyvenimas ten verda, o geriausias būdas tai padaryti –  atsidurti organizacijos viduje.  ALF komanda priima labai šiltai, dalinasi savo patirtimi, o taip pat ir smagiais pokalbiais prie kavos puodelio.  Manau, kad savanorystė pirmiausia yra apie žmones, naujas pažintis ir patirtis, tad geras ryšys yra vienas svarbiausių dalykų. O apie veiklas ALF – jos gali būti pačios įvairiausios priklausomai nuo savanorio norų ir jį dominančių sričių.  Be to, kad teko susipažinti su ALF organizacine struktūra, aš turėjau galimybę prisiliesti prie įvairių projektų, išsiaiškinti jų atrankos etapus bei įgyvendinimo eigą. Vienos įdomiausių patirčių – dalyvavimas „Vaikų linijos“ interviu apie vieną iš jų įgyvendinamų projektų bei Būtent! diskusijų festivalis Birštone. Ir tai tik dalis viso to, ką išsinešu iš ALF, o jus kviečiu prisijungti prie savanorių gretų ir pasisemti naujų patirčių!

Savanorė Liucija