• Prisidėkite prie Atviros Lietuvos fondo misijos ir padėkite auginti atvirą pilietinę visuomenę.

Jau beveik 30 metų mūsų misija – atvira demokratiška pilietinė visuomenė. Tai Lietuva su aktyviai į sprendimų priėmimą įsitraukusiais ir savo interesus atstovaujančiais piliečiais; įtrauki visuomenė, priimanti žmonių, nuomonių ir balsų įvairovę. Savo misiją įgyvendiname stiprindami pilietines nevyriausybines organizacijas ir dirbdami su nuomonės lyderiais, palaikančiais atviros visuomenės idėją.

O jei konkrečiau, tai mes: 

  • Padedame nevyriausybiniam sektoriui augti ir stiprėti, suteikiame reikalingas žinias ir gebėjimus, finansuojame tvarų ir ilgalaikį organizacijų augimą, remiame realų pokytį kuriančias iniciatyvas miestuose ir miesteliuose, ypač norime prisidėti prie pagalbos žmonėms liekantiems Lietuvos visuomenės paraštėse.
  • Skatiname piliečius aktyviai dalyvauti viešojoje politikoje, jungtis į organizacijas, apsmąstyti ir spręsti svarbius bendruomenei, valstybei klausimus.
  • Telkiame ukrainiečių diasporą Lietuvoje, norime būti erdve suteikiančia žinių, įgūdžių, bendruomenę ir kitų priemonių skleistis Ukrainos ateičiai reikalingui potencialui.
  • Kuriame erdvę pokalbiui apie atvirą visuomenę, kviečiame giliau pažinti ir gyvenime praktikuoti demokratijos, polilogo, teisės viršenybės, žmogaus orumo ir teisių principus.

Atviros Lietuvos fondas vadovaujasi skaidrumo ir atskaitomybės principais, kviečiame susipažinti su mūsų veiklos ataskaitomis.

Jūsų parama būtina, kad ir toliau galėtume vykdyti savo misiją!

  • Ką apie mūsų veiklą sako kiti?

Viena iš ALF programų NVO akademija, Socialinių lyderių programa. Organizacijos NE IMTI, BET DUOTI  vadovas Lukas Danilevičius atsiliepia:

Ši akademija yra galimybių skrynia. Mokymuose gavome daug galimybių tobulėti, augti. Būtent akademija mus paskatino įkurti atvirą jaunimo erdvę, kuri vos po pusmečio veiklos tapo jaunimo centru.

Šiauliuose veikiančios ir šiauliečiams psichologinę paramą teikiančios organizacijos MĖLYNAS MĖNULIS kūrėjai dalinasi:

Pildydami paraišką tikėjomės gauti pagalbą formuojant organizacijos pamatus, tačiau čia mes gauname ne tik individualias specialistų konsultacijas, žinias iš mokymų, bet ir kontaktus, panašių organizacijų patirtis, kolegas, bendraminčius, daug palaikymo, padrąsinimo bei paskatinimą judėti ir kurti.