Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios demokratijos ir žmogaus teisių srityse, atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį kuriant teisingesnę ir tvaresnę visuomenę:

  • Jos stiprina demokratiją: NVO stebi valdžią, kovoja su korupcija ir skatina piliečių dalyvavimą. Jos taip pat gina mažumų teises ir siekia, kad visi piliečiai turėtų vienodas galimybes.
  • Jos gina žmogaus teises: NVO kovoja su diskriminacija, smurtu ir priespauda. Jos taip pat teikia pagalbą pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip pabėgėliai, neįgalieji ir vaikai.
  • Jos kuria teisingesnę visuomenę: NVO kovoja su skurdu ir nelygybe. Jos taip pat skatina toleranciją ir supratimą tarp skirtingų grupių.
  • Jos įgalina piliečius: NVO teikia piliečiams žinias ir įgūdžius, kurių jiems reikia, kad galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
  • Jos daro teigiamą poveikį visai visuomenei: stiprindamos demokratiją, gindamos žmogaus teises ir kurdamos teisingesnę visuomenę, NVO prisideda prie visos visuomenės gerovės.

FINANSINĖ PARAMA

Atviros Lietuvos fondas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, teikianti finansinę paramą kitoms NVO.  Palaikydami teisingesnės, įtraukesnės ir pagarbios visuomenės idėjas,  remiame projektus ir organizacijas, kurios dirba demokratijos, žmogaus teisių, lygiateisiškumo, solidarumo ir panašiose srityse. Tam, kad galėtume padėti kitiems, rengiame didelės apimties programas ir ieškome joms tarptautinio finansavimo. Todėl organizacijas, dirbančias demokratijos bei žmogaus teisių srityje, ir norinčias gauti finansavimą, kviečiame sekti informaciją mūsų puslapyje:

  • apie konkursus, kuriuose NVO gali teikti paraiškas finansavimui gauti.
  • kvietimus į informacinius renginius, kuriuose galima sužinoti daugiau apie finansavimo galimybes ir paraiškų teikimo procesą.

GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Siekiame, kad nevyriausybinės organizacijos būtų efektyvesnės, gebėtų burti bendruomenes, pritraukti lėšas ir įgytų tikėjimo ir pasitikėjimo savo jėgomis, bendraujant su valstybės institucijomis bei verslu. Todėl sukūrėme 6 mėnesių trukmės gebėjimų stiprinimo programą, skirtą būtent nevyriausybiniam sektoriui. Jos metu organizacijų atstovai mokosi strateginio planavimo, lėšų pritraukimo, savanorių ir bendruomenės formavimo moduliuose, įgyja komunikacijos ir kitų reikalingų įgūdžių. Tai „NVO Akademija. Socialinių lyderių programa“. Siekiame, kad šie mokymai organizacijoms būtų nemokami, todėl jiems finansuoti pritraukiame įvairių tarptautinių donorų lėšas, pavyzdžiui, Europos Sąjungos.

ŠIUO METU VYKSTANČIOS PROGRAMOS

Šiuo metu vyksta šios programos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms.

Šios programos tikslas yra sumažinti smurto lyties pagrindu apraiškas mūsų visuomenėje, sutelkiant ir įgalinant šioje temoje veikti įvairias nevyriausybines organizacijas.

Ši programa stiprina nevyriausybinių organizacijų, ypač nedidelių ir veikiančių regionuose, gebėjimus ir skatina jas imtis lygiateisiškumą, solidarumą ir pilietinį dalyvavimą skatinančių projektų savo bendruomenėse.

Tai Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo pagalba Lietuvos pilietinei visuomenei, dirbančiai žmogaus teisių, lygiateisiškumo, demokratijos ir pan. klausimais. Atviros Lietuvos fondas šią paramą administruoja drauge su partneriu VšĮ OSLF projektai.