NVO akademija. Socialinių lyderių programa

NVO akademija yra vienintelė ilgalaikė gebėjimų stiprinimo programa Lietuvoje, skirta NVO komandoms ugdytis reikiamas kompetencijas tvariai veiklai. Pagal programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ siūlomas ilgalaikis mokymosi procesas, kurio tikslas – suteikti galimybę dalyviui tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje, o organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais.

Programa „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ apima visų būtiniausių organizacijos sričių stiprinimą per žinių suteikimą, gebėjimų stiprinimą ir nuostatų keitimą. Tai ir organizacijos strateginis planavimas, finansinis raštingumas ir stabilumas, komunikacija, narių (darbuotojų) išlaikymas ir bendruomenės telkimas. Užsiėmimai orientuoti į konkrečių, organizacijoje egzistuojančių iššūkių sprendimų paiešką, sukuriant saugią erdvę išbandyti ir konsultuotis. Be to, programos „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ metu organizacijos turės galimybę išplėsti savo žinias apie lygiateisiškumą, pilietinį ir demokratinį dalyvavimą bei solidarumą ir jas taikyti organizacijos kasdienėse veiklose.

Ką apie NVO akademiją kalba organizacijos, kurios joje jau mokėsi?

Mokymai NVO akademijoje programos „Verta“ dalyviams

Kada vyksta?

2023 rugsėjis – 2024 kovas

Kaip vyks mokymai?

4-5 grupės po 10-13 organizacijų, 6 moduliai per 6 mėnesius

Kaip patekti?

Užpildyti ir atsiųsti atrankos anketą iki gegužės 2 d. olf.lt/verta

Kiek laiko reikės skirti mokymuisi?

Per savaitę: 3 val. nuotolinių paskaitų2 val. namų darbai

Kaip bus organizuojami mokymai NVO akademijoje?

Į 2023 m. ilgalaikę gebėjimų stiprinimo programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ kviečiamos 50 NVO komandos. Organizacijos komandą sudaro 2 organizacijos nariai – savanoriai ir (ar) darbuotojai, iš kurių bent vienas užima vadovaujančias pareigas organizacijoje. Atrinktos organizacijos bus paskirstytos į grupes, po 10–13 organizacijų. Ilgalaikės gebėjimų stiprinimo programos „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ trukmė 6 mėn., per kuriuos dalyviai mokysis šešis modulius:

  1. Organizacijos strateginis planavimas ir valdymas;
  2. Organizacijos finansinis raštingumas ir lėšų pritraukimas;
  3. Projektinis mąstymas;
  4. Savanorystė ir bendruomenės sutelktumas;
  5. Komunikacija;
  6. ES vertybės ir jų taikymas organizacijos veikloje.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Per savaitę mokymų dalyvis turės skirti 3 val. nuotolinėms paskaitoms ir 2 val. namų darbams. Išimtis bus tik pirmasis ir paskutinis susitikimas. Jie vyks gyvai ir truks po 2 dienas. Preliminariai planuojama, kad gyvi susitikimai vyks 2023 m. rugsėjo antrą savaitę ir 2024 m. balandžio pirmą savaitę.

Kiekvieną mokymų modulį sudaro 4 elementai. Nuotolinių susitikimų metu bus dėstomi teoriniai dalykai ir atliekamos praktinės užduotys.  Taip pat kiekviename modulyje bus užduodami namų darbai, kuriuos turės atlikti abu mokymuose dalyvaujantys organizacijos atstovai. Šie namų darbai bus praktinės užduotys. Taip pat bus organizuojamos grupinės konsultacijoms kelioms mokymuose dalyvaujančioms organizacijoms ir individualios konsultacijos kiekvienai organizacijai atskirai.

Lektoriai ir mokymo moduliai „NVO akademijoje. Socialinių lyderių programa“