NVO akademija. Socialinių lyderių programa

NVO akademija yra vienintelė ilgalaikė gebėjimų stiprinimo programa Lietuvoje, skirta NVO komandoms ugdytis reikiamas kompetencijas tvariai veiklai. Pagal programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ siūlomas ilgalaikis mokymosi procesas, kurio tikslas – suteikti galimybę dalyviui tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje, o organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais.

Programa „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ apima visų būtiniausių organizacijos sričių stiprinimą per žinių suteikimą, gebėjimų stiprinimą ir nuostatų keitimą. Tai ir organizacijos strateginis planavimas, finansinis raštingumas ir stabilumas, komunikacija, narių (darbuotojų) išlaikymas ir bendruomenės telkimas. Užsiėmimai orientuoti į konkrečių, organizacijoje egzistuojančių iššūkių sprendimų paiešką, sukuriant saugią erdvę išbandyti ir konsultuotis. Be to, programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ metu organizacijos turi galimybę išplėsti savo žinias apie lygiateisiškumą, pilietinį ir demokratinį dalyvavimą bei solidarumą ir jas taikyti organizacijos kasdienėse veiklose.

Ką apie NVO akademiją kalba organizacijos, kurios joje jau mokėsi?

Kaip vyksta mokymai NVO akademijoje?

Kaip vyksta mokymai?

4-5 grupės po 10-13 organizacijų, 6 moduliai per 6 mėnesius

Kiek laiko reikia skirti mokymuisi?

Per savaitę: 3 val. nuotolinių paskaitų2 val. namų darbai

Kiekviena dalyvaujanti organizacija mokymuisi skiria bent 2 savo darbuotojus ar savanorius, vienas iš jų turi užimti vadovaujančias pareigas organizacijoje. Organizacijos mokosi nedidelėse grupėse, po 10-13. Ilgalaikės gebėjimų stiprinimo programos „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ trukmė yra 6 mėn., jų metu dalyviai mokosi šešių pagrindinių dalykų:

  1. Organizacijos strateginis planavimas ir valdymas;
  2. Organizacijos finansinis raštingumas ir lėšų pritraukimas;
  3. Projektinis mąstymas;
  4. Savanorystė ir bendruomenės sutelktumas;
  5. Komunikacija;
  6. ES vertybės ir jų taikymas organizacijos veikloje.

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Per savaitę mokymų dalyvis turi skirti 3 val. nuotolinėms paskaitoms ir 2 val. namų darbams.

Kiekvieną mokymų modulį sudaro 4 elementai. Nuotolinių susitikimų metu yra dėstomi teoriniai dalykai ir atliekamos praktinės užduotys.  Taip pat kiekviename modulyje užduodami namų darbai, kuriuos turi atlikti abu mokymuose dalyvaujantys organizacijos atstovai. Šie namų darbai yra praktinės užduotys. Taip pat yra organizuojamos grupinės konsultacijoms kelioms mokymuose dalyvaujančioms organizacijoms ir individualios konsultacijos kiekvienai organizacijai atskirai.

Lektoriai ir mokymo moduliai „NVO akademijoje. Socialinių lyderių programa“