1990 m. įsteigtas ALF

2017 m. ALF atsikūrimas

2017 m. Atviros Lietuvos fondas buvo atkurtas su tikslu plėtoti veiklą pilietinės visuomenės, švietimo, mokslo, kultūros, teisės, laisvos visuomenės raiškos, nepriklausomos žiniasklaidos srityse. Taip pat stiprinti pagrindinių žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje ir Europoje, mažinti bet kokias diskriminacijos apraiškas ir skatinti toleranciją visuomenėje, stiprinti bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, prisidėti prie jų įgalinimo.