Atviros Lietuvos fondas buvo pirmoji nevyriausybinė organizacija, įkurta paskelbus Nepriklausomybę – 1990 m. gruodžio 17 d. pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Atviros Lietuvos fondo įstatams ir organizacijos misijai. Fondo misija – prisidėti prie atviros, demokratiškos pilietinės visuomenės kūrimo. Fondas veikė iki 2008 metų. Laikant, kad visi fondo tikslai buvo pasiekti, jo veikla buvo sustabdyta.

2017 m.  fondas buvo atkurtas. Dabar fondas prisideda prie pilietinės visuomenės, švietimo, mokslo, kultūros, teisės, laisvos visuomenės raiškos, nepriklausomos žiniasklaidos. Taip pat siekia stiprinti pagrindinių žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje ir Europoje, mažinti bet kokias diskriminacijos apraiškas ir skatinti toleranciją visuomenėje, stiprinti bendruomenesnevyriausybines organizacijas, prisidėti prie jų įgalinimo.

1990 m. buvo įsteigtas Atviros Lietuvos fondas

2017 m. fondo veikla buvo atkurta

„Mūsų pagrindinis tikslas buvo Lietuvą atverti Europai ir Europą Lietuvai, ugdyti ir nuosekliai stiprinti Lietuvoje demokratiją. Juk istoriškai neturėjome labai gilių demokratijos tradicijų, į kurias galėtume atsiremti. Vienas svarbiausių mūsų uždavinių buvo kurti pilietinę visuomenę, kuri skatintų Lietuvos žmonių aktyvumą, sugebėjimą savarankiškai spręsti savo problemas.“ prof. Irena Veisaitė, Atviros Lietuvos fondo įkūrėja

„Fondo atkūrimą paskatino prastėjantis visuomenės klimatas. Didėjo socialinė atskirtis, nelygybė, buvo akivaizdus socialinio teisingumo trūkumas, augo emigracijos skaičiai. Taip pat matėme, kas darosi už Lietuvos sienų, artimose mums valstybėse. Matėme, kaip jų visuomenės nėra atsparios. Norėjome toliau dirbti prevencinį darbą, kalbėti apie Europos Sąjungos idėją, kviesti ją permąstyti.“ Milda Ališauskienė, Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkė, 2017 m

 • Vykdydami savo misiją, įkūrėme 26 nevyriausybines organizacijas tokias kaip „Transparency International Lietuvos skyrius“, „Paramos vaikams centras“, „Junior Achievement“, „Pilietinės visuomenės institutas“, Lietuvos žurnalistikos centras ir kt. Dauguma šių organizacijų veikia iki šiol.

 • Prisidėjome prie švietimo modernizavimo – išleidome daugiau kaip 350 vadovėlių, įsteigėme Všį Švietimo plėtotės centras, prisidėjome prie pedagogų kvalifikacijos kėlimo.

 • 1990-2007 metais įgyvendinome kompleksinę leidybos programą, kuri prisidėjo prie šiuolaikinės leidybos susiformavimo. Išleista daugiau nei 750 knygų, paskatinusių Lietuvos mokslo, meno, filosofijos, ekonomikos, švietimo, teisės minties raidą Lietuvoje.

 • Suteikėme dalinę paramą daugiau kaip 6000 mokslininkų, menininkų, švietimo ir kultūros darbuotojų.

 • Įsteigėme pirmąsias teisės klinikas, pirmas viešąsias advokatų kontoras, pirmąją kredito uniją.

 • Įsteigėme pirmuosius viešus interneto telefoninio ryšio centrus. Iš viso jais naudojosi per 20 000 abonentų. Taip pat buvo įsteigti nemokami viešosios interneto prieigos taškai.

 • 2007 metais Atviros Lietuvos fondo veikla buvo sustabdyta, laikant, kad atviros pilietinės demokratiškos visuomenės tikslas yra pasiektas.

 • Įkūrėme Vilniaus politikos analizės institutą.

 • Kuriame ir administruojame programas nevyriausybinėms organizacijoms (Aktyvių piliečių fondas, VERTA!).

 • Įkūrėme NVO akademiją Socialinių lyderių programą. Ji yra skirta nevyriausybinių organizacijų stiprinimui.

 • Įsteigėme UkreateHub. Tai iniciatyva, skirta nuo karo bėgusiems ir prieglobstį Lietuvoje radusiems ukrainiečiams.

 • Kuriame ir įgyvendiname pilietiškumo skatinimo, demokratijos, diskusijų, žmogaus teisių projektus.