VšĮ „Atviros Lietuvos fondasprograma, skirta regioninių NVO gebėjimų stiprinimui ir žmogaus teisių projektams finansuoti

IKI GEGUŽĖS 2 DIENOS!

vyksta NVO atranka!

Programa „Verta!“ yra skirta žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimui ir jų vykdomiems projektams finansuoti. Programos dėmesio centre – organizacijos ir projektai, susiję su etninėmis mažumomis, migrantais ir pabėgėliais, LGBT+, pažeidžiamomis moterimis, vaikais ir kitomis socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis, siekiant užtikrinti jų lygiateisiškumą, skatinant solidarumą, taip pat gerinant pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygas. Daugiausia dėmesio bus skiriama regioninėms, mažoms NVO stiprinti. 

Programą „Verta!“ parengė ir įgyvendina VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, ji yra finansuojama Europos Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. 2023-2025 metais NVO gebėjimų stiprinimui ir  bus skirta 2,7 mln. eurų. 

Pirma, tai specialiai nevyriausybinių organizacijų reikmėms ir iššūkiams pritaikyti mokymai, kuriuose galės dalyvauti net 2 kiekvienos atrinktos organizacijos atstovai. NVO akademijoje savo sričių profesionalai mokys, kaip pritraukti lėšų organizacijai, profesionaliai parengti projektus, užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą, skleisti savo žinią, komunikuoti su bendruomene. Mokymai truks 7 mėnesius.

Antra, tai galimybė įgyvendinti projektus savo bendruomenėje, skatinant lygiateisiškumą, solidarumą, didinant pilietinį ir demokratinį dalyvavimą. Taip pat pasidalinti projektų patirtimi su panašiomis organizacijomis, veikiančiomis kituose regionuose ar nacionaliniu lygmeniu.

Trečia, tai galimybė savo žinią skleisti nacionalinėje ir net tarptautinėje erdvėje bei stiprinti advokacijos tinklą, įgyti tarptautinės patirties.

Programoje „Verta!“ gali dalyvauti tiek nacionalinės advokacijos, tiek regionuose veikiančios, mažos organizacijos. Būtent mažoms regioninėms organizacijoms ir bus skirtas didžiausias dėmesys, organizuojant dviejų etapų programą.  

Regioninėms, mažoms NVO numatyta dviejų etapų programa: pirmiausia po atrankos anketų vertinimo ir pokalbio atrinktos organizacijos bus kviečiamos į ilgalaikę gebėjimų stiprinimo programą “NVO akademija. Socialinių lyderių programa”. Baigusios mokymus organizacijos galės teikti paraiškas projektų finansavimui. 

Nacionalinės advokacijos NVO 2023 m. pabaigoje bus kviečiamos teikti paraiškas projektų finansavimui, į projektus įtraukiant keitimosi patirtimi ir bendradarbiavimo su mažomis NVO veiklas. Joms taip pat bus skirti advokacijos stiprinimo mokymai bei advokacijos tinklo plėtros veiklos. 

Programos dokumentai

Dokumentai, kuriuos NVO turi pateikti iki gegužės 2 dienos el. paštu info@olf.lt

KVIETIMAS

Pirmojo KVIETIMO GAIRĖS pareiškėjams

Atrankos anketa (atnaujinta 03.20)

Deklaracija (atnaujinta 03.20)

Rekomendacija

 INFO RENGINIAI MIESTUOSE

Laikas: kovo 24 d., penktadienis nuo 10 val. iki 16-45 val.

Vieta: Alytaus miesto bendruomenės centras, Jaunimo g. 3.

Registruotis čia. 

Programa

I dalis
10:00-13:00 val. Programos „Verta!” pristatymas
2023 m. kvietimo dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje

“NVO akademija. Socialinių lyderių programa” detalus pristatymas:

etapai, atrankos sąlygos, privalomi dokumentai, vertinimo kriterijai.

NVO akademijos poveikis. Svečias
13:00-14:00 val. pietūs
II dalis 
14:00-16:30 val. Istorijų pasakojimo dirbtuvės su profesionalia istorijų pasakotoja MILDA VARNAUSKAITE.
16:45 val. Programos pabaiga

Laikas: kovo 30 d., ketvirtadienis nuo 10 val. iki 16-45 val.

Vieta: Tauragės bendruomenės namai, Vytauto g.141, Tauragė.

 Registruotis čia

Programa

I dalis
10:00-13:00 val. Programos „Verta!” pristatymas
2023 m. kvietimo dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje

“NVO akademija. Socialinių lyderių programa” detalus pristatymas:

etapai, atrankos sąlygos, privalomi dokumentai, vertinimo kriterijai.

NVO akademijos poveikis. Svečias
13:00-14:00 val. pietūs
II dalis 
14:00-16:30 val.  Istorijų pasakojimo dirbtuvės su profesionalia istorijų pasakotoja MILDA VARNAUSKAITE.
16:45 val. Programos pabaiga

Laikas: kovo 31 d., penktadienis nuo 10 val. iki 16-45 val.

Vieta: Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekoje, Respublikos g. 18, Telšiai.

Registruotis čia.

Programa 

I dalis
10:00-13:00 val. Programos „Verta!” pristatymas
2023 m. kvietimo dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje

“NVO akademija. Socialinių lyderių programa” detalus pristatymas:

etapai, atrankos sąlygos, privalomi dokumentai, vertinimo kriterijai.

NVO akademijos poveikis. Svečias
13:00-14:00 val. pietūs
II dalis 
14:00-16:30 val.  Istorijų pasakojimo dirbtuvės su profesionalia istorijų pasakotoja MILDA VARNAUSKAITE.
16:45 val. Programos pabaiga

Laikas: balandžio 5 d., trečiadienis nuo 10 val. iki 16-45 val.

Vieta: Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka, Inturkės g. 4., Molėtai

Registruotis čia.

Programa

I dalis
10:00-13:00 val. Programos „Verta!” pristatymas
2023 m. kvietimo dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje

“NVO akademija. Socialinių lyderių programa” detalus pristatymas:

etapai, atrankos sąlygos, privalomi dokumentai, vertinimo kriterijai.

NVO akademijos poveikis. Svečias
13:00-14:00 val. pietūs
II dalis 
14:00-16:30 val.  Istorijų pasakojimo dirbtuvės su profesionalia istorijų pasakotoja MILDA VARNAUSKAITE.
16:45 val. Programos pabaiga

Laikas: balandžio 6 d., ketvirtadienis nuo 10 val. iki 16-45 val.

Vieta: Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, L.Stuokos-Gucevičiaus a. 3a, Kupiškis

Registruotis čia. 

Programa

I dalis
10:00-13:00 val. Programos „Verta!” pristatymas
2023 m. kvietimo dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje

“NVO akademija. Socialinių lyderių programa” detalus pristatymas:

etapai, atrankos sąlygos, privalomi dokumentai, vertinimo kriterijai.

NVO akademijos poveikis. Svečias
13:00-14:00 val. pietūs
II dalis 
14:00-16:30 val.  Istorijų pasakojimo dirbtuvės su profesionalia istorijų pasakotoja MILDA VARNAUSKAITE.
16:45 val. Programos pabaiga

Kaip dalyvauti regioninėms NVO?

  • 1 atrankos etapas. 2023 m. vasario 28 d. skelbiamas atviras kvietimas teikti atrankos anketas dalyvavimui 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. Atrankos anketos su priedais turi būti atsiųstos iki gegužės 2 dienos 23 val. 59 min. 
  • 2 atrankos etapas. Įvertinus gautas atrankos anketas ne mažiau kaip 50 atrinktų NVO komandų dalyvauja 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. NVO akademija atrinktoms organizacijoms vyks 2023 rugsėjo – 2024 kovo mėnesiais. 
  • 3 atrankos etapas. Gebėjimų stiprinimo programą  „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ baigusios  NVO 2024 m. pavasarį kviečiamos teikti paraiškas organizacijos vykdomiems projektams finansuoti. 2024 m. projektų  finansavimo konkursas uždaras, skirtas tik  2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ dalyvavusioms organizacijoms. 

Įvertinus projektų paraiškas ne mažiau kaip 34-ioms NVO skiriama parama projektų  įgyvendinimui. Projekto trukmė – nuo 10 iki 12 mėn, didžiausia galima suma – 30 000 Eur. 

Svarbios artimiausios datos: 

2023 m. gegužės 2 diena – regioninėms, mažoms NVO atrankos į gebėjimų stiprinimo programą  „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ anketų pateikimas! 

Kaip dalyvauti nacionalinės advokacijos NVO?

Didelėms nevyriausybinėms organizacijoms (pvz., skėtinėms asocijuotoms struktūroms) kvietimas teikti projektus bus skelbiamas 2023  metų pabaigoje.

Turite klausimų, kaip dalyvauti programoje „Verta!“? Žiūrėkite programos pristatymo įrašą!

Programą finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštas požiūris ar nuomonės yra tik autoriaus ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomones. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už jas atsakinga.