Atviros Lietuvos fondas yra nevyriausybinė organizacija, kuri aktyviai stiprina pilietinę visuomenę Lietuvoje, palaiko ir remia organizacijas, dirbančias žmogaus teisių, demokratijos, pilietinio dalyvavimo srityse. Jau beveik 30 metų mūsų misija – atvira demokratiška pilietinė visuomenė. Tai Lietuva su aktyviai į sprendimų priėmimą įsitraukusiais ir savo interesus atstovaujančiais piliečiais; įtrauki visuomenė, priimanti žmonių, nuomonių ir balsų įvairovę. Savo misiją įgyvendiname kurdami ir stiprindami pilietines nevyriausybines organizacijas, palaikančias atviros visuomenės idėją.

0
Atviros Lietuvos fondas pradėjo veiklą
0
tiek naujų organizacijų įkūrėme
0
paremtos ir sustiprintos organizacijos
0
tiek programų vykdome šiuo metu

Siekiame, kad mūsų visuomenė būtų demokratiška, atvira ir pilietiška. Vienas svarbiausių tokios visuomenės kūrimo ir gyvavimo garantų yra stiprios ir aktyvios nevyriausybinės organizacijos, ginančios žmogaus teises ir laisves, atstovaujančios įvairias pažeidžiamas ar su sunkumais susiduriančias visuomenės grupes. Kviečiame nevyriausybines organizacijas dalyvauti ALF koordinuojamose programose ir gauti finansavimą savo projektams.

Šios programos tikslas yra sumažinti smurto lyties pagrindu apraiškas mūsų visuomenėje, sutelkiant ir įgalinant šioje temoje veikti įvairias nevyriausybines organizacijas.

Ši programa stiprina nevyriausybinių organizacijų, ypač nedidelių ir veikiančių regionuose, gebėjimus ir skatina jas imtis lygiateisiškumą, solidarumą ir pilietinį dalyvavimą skatinančių projektų savo bendruomenėse.

Tai Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo pagalba Lietuvos pilietinei visuomenei, dirbančiai žmogaus teisių, lygiateisiškumo, demokratijos ir pan. klausimais. Atviros Lietuvos fondas šią paramą administruoja drauge su partneriu VšĮ OSLF projektai.

Analizuoti demokratijos iššūkius ir būklę, kalbėti apie įvairovę istoriniuose kontekstuose,  nagrinėti žmogaus teisių padėtį – tai Atviros Lietuvos fondo įgyvendinamų projektų linija. Dirbdami drauge su tarptautiniais partneriais, siekiame idėjų, požiūrių ir minčių įvairovės, į Lietuvos patirtis raginame pažvelgti platesniame regiono ar istorijos kontekste.

Jau beveik 30 metų Atviros Lietuvos fondas veikia kaip pilietinių startuolių katalizatorius. Tarp mūsų įkurtų organizacijų yra tokios kaip Transparency International Lietuvos skyrius, Junior Achievement, Menų spaustuvė,  Paramos vaikams centras, diskusijų festivalis „Būtent“ ir dar daugiau nei 20 kitų.

Nuomonės ir pozicijos

Projektų ir programų naujienos