Demokratijos stiprinimas kritiškai reflektuojant Europos šalių perėjimą į demokratiją.

„Changing Democracies” – tai projektas, kuris tyrinėja žmonių pasakojimus ir prisiminimus apie komunizmą, diktatūras, pasipriešinimą ir pereinamąjį laikotarpį iš Europos perspektyvos, siekiant sukurti bendrą atminties erdvę. Į jį įsitraukusios 13 organizacijų iš įvairių Europos šalių.

Projektą ,,Changing Democracies“ įkvėpė ir jo atsiradimą paskatino Antverpeno taikos centro projektas My Story/(Y)Our Story.  2020-2021 m.  buvo surinktos 15 žmonių iš Vidurio ir Rytų Europos istorijos. Jie į Belgiją atvyko gyventi dar prieš prasidedant 1989-1991 m. demokratinėms pertvarkoms arba netrukus po jų. Pagal jas jaunimui buvo parengtos mokomosios priemonės, o platesnei auditorijai surengta paroda, taip didinant suvokimą apie demokratijos istoriją Europoje. Kitas įkvėpimo šaltinis – Migracijos istorijos centro (Centre for the History of Migration) surengtas Rif Tour, kurio metu marokiečių kilmės jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės tyrinėjo savo migracijos istorijas. Projekto metu buvo renkamos asmeninės žmonių istorijos ir daiktai, kurie buvo atgabenti „keliaujančios parodos” pavidalu. Išskirtinis šios patirties bruožas buvo asmeninės ir tarptautinės istorijos ryšys.

Projekto trukmė

2023 m. sausis – 2024 m. gruodis

Koordinatorius

 • skatinti dialogą apie demokratiją ir taiką tarp skirtingų kartų, kultūrų ir šalių;
 • didinti istorinį sąmoningumą ir žinias apie perėjimą prie demokratijos tarp žmonių, kurie nebuvo tokio perėjimo liudininkais;
 • skatinti įvairiapusiškumą: kurti, išbandyti ir dalytis įvairia praktika įvairiose Europos vietose, užtikrinti pusiausvyrą bei skatinti kritinį mąstymą. Atspirties tašku taps neišsakytos asmeninės istorijos (įskaitant mažumų ir moterų) apie neseniai vykusį perėjimą prie demokratijos;
 • geriau suprasti kaip iš tiesų vyksta perėjimas nuo diktatūros, totalitarizmo ir smurto prie demokratijos;
 • prisidėti prie įvairių erdvių (edukacinių, institucinių, internetinių, vizualinių, neformalių ir t. t.), kūrimo.
 • sukurti Europos atminties erdvę, kurioje istorijos ir prisiminimai apie komunizmą, diktatūras, pasipriešinimą ir pereinamąjį laikotarpį būtų pasakojami ir tyrinėjami iš Europos perspektyvos. Šis projektas išsiskiria savo tarptautiškumu.
 • palyginti skirtingų metodų kokybę naudojant žmonių istorijas tiesioginių renginių metu;
 • dirbant su menininkais ir pasitelkiant žiniasklaidą, o taip pat ir asmenines istorijas, paskatinti žmones kelti svarbius klausimus;
 • sukurti kelionės patirtį, kuri sietų žmones iš 10 skirtingų šalių;
 • kartu su patyrusiu režisieriumi, kurio filmai rodyti įvairiuose kino festivaliuose, sukurti dokumentinį filmą;
 • interaktyvioje interneto svetainėje pateikti istorijas ir sudaryti jų tarpusavio sąsajų žemėlapį.
 • Esame „Changing Democracies” konsorciumo partneriai. Manome, kad demokratija išgyvena krizę. Matome, kad Europoje ir už jos ribų auga populizmas, autoritarizmas, ekstremistinių partijų jėga. Norime prisidėti prie demokratijos stiprinimo.
 • Pasitelkdami „Changing Democracies” norime prisidėti prie bendros Europos atminties, paremtos įvairiais požiūriais, istorijomis ir prisiminimais apie komunizmą, diktatūras, pasipriešinimą, pereinamuosius laikotarpius, karą ir taiką, kūrimo.
 • Norėdami tai padaryti, norime pasiekti ir žmones, kurie gyveno nedemokratinėse santvarkose bei tuos, kurie niekada negyveno be demokratijos.
 • Norime pasiekti plačią ir įvairiapusišką auditoriją. Dėl šios priežasties „Changing Democracies” partneriai taip pat siekia į projekto veiklas įtraukti vaikus ir jaunimą.
 • Vaikas – tai asmuo iki 18 metų, o jaunuolis – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
 • Esame įsipareigoję visada gerbti ir saugoti vaikų bei jaunimo, žmogaus teises.

Taip pat stengiamės apsaugoti tave nuo bet kokio netinkamo elgesio ir prievartos, kurią gali sukelti suaugusieji, kiti vaikai ar jauni žmonės.

 • Jei kas nors tave įskaudino ar privertė pasijusti nepatogiai „Changing Democracies” renginio ar kitų veiklų metu, prašome nedelsiant apie tai pranešti projekto darbuotojui.
 • Taip pat prašome tai padaryti, jei matai, kad kas nors skriaudžia kitą žmogų arba netinkamai elgiasi su kitu asmeniu. Projekto darbuotojas išklausys ir padės tau.
 • Be tavo arba tavo tėvų / globėjų sutikimo negalima tavęs fotografuoti, filmuoti ar daryti kitų skaitmeninių vaizdų.
 • Turite teisę nuspręsti  dalyvauti ar nedalyvauti veiklose

Žemiau rasite mūsų kontaktinius duomenis. Visada galite susisiekti su mumis, jei turite bet kokį klausimą.
Susipažinkite su išsamia mūsų politika (anglų k.)

Dėkojame, kad dalyvaujate projekte Changing Democracies! Jūsų istorija ir jūsų nuomonė yra svarbi!

Kas vyksta?

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje balandžio mėn. 27-28 d.