Demokratijos stiprinimas kritiškai reflektuojant Europos šalių perėjimą į demokratiją.

„360 laipsnių demokratijos” – tai projektas, kuris tyrinėja žmonių pasakojimus ir prisiminimus apie komunizmą, diktatūras, pasipriešinimą ir pereinamąjį laikotarpį iš Europos perspektyvos, siekiant sukurti bendrą atminties erdvę. Į jį įsitraukusios 13 organizacijų iš įvairių Europos šalių.

Projektą ,,360 laipsnių demokratijos“ įkvėpė ir jo atsiradimą paskatino Antverpeno taikos centro projektas My Story/(Y)Our Story.  2020-2021 m.  buvo surinktos 15 žmonių iš Vidurio ir Rytų Europos istorijos. Jie į Belgiją atvyko gyventi dar prieš prasidedant 1989-1991 m. demokratinėms pertvarkoms arba netrukus po jų. Pagal jas jaunimui buvo parengtos mokomosios priemonės, o platesnei auditorijai surengta paroda, taip didinant suvokimą apie demokratijos istoriją Europoje. Kitas įkvėpimo šaltinis – Migracijos istorijos centro (Centre for the History of Migration) surengtas Rif Tour, kurio metu marokiečių kilmės jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės tyrinėjo savo migracijos istorijas. Projekto metu buvo renkamos asmeninės žmonių istorijos ir daiktai, kurie buvo atgabenti „keliaujančios parodos” pavidalu. Išskirtinis šios patirties bruožas buvo asmeninės ir tarptautinės istorijos ryšys.

Projekto trukmė

2023 m. sausis – 2024 m. gruodis

Koordinatorius

 • skatinti dialogą apie demokratiją ir taiką tarp skirtingų kartų, kultūrų ir šalių;
 • didinti istorinį sąmoningumą ir žinias apie perėjimą prie demokratijos tarp žmonių, kurie nebuvo tokio perėjimo liudininkais;
 • skatinti įvairiapusiškumą: kurti, išbandyti ir dalytis įvairia praktika įvairiose Europos vietose, užtikrinti pusiausvyrą bei skatinti kritinį mąstymą. Atspirties tašku taps neišsakytos asmeninės istorijos (įskaitant mažumų ir moterų) apie neseniai vykusį perėjimą prie demokratijos;
 • geriau suprasti kaip iš tiesų vyksta perėjimas nuo diktatūros, totalitarizmo ir smurto prie demokratijos;
 • prisidėti prie įvairių erdvių (edukacinių, institucinių, internetinių, vizualinių, neformalių ir t. t.), kūrimo.
 • sukurti Europos atminties erdvę, kurioje istorijos ir prisiminimai apie komunizmą, diktatūras, pasipriešinimą ir pereinamąjį laikotarpį būtų pasakojami ir tyrinėjami iš Europos perspektyvos. Šis projektas išsiskiria savo tarptautiškumu.
 • palyginti skirtingų metodų kokybę naudojant žmonių istorijas tiesioginių renginių metu;
 • dirbant su menininkais ir pasitelkiant žiniasklaidą, o taip pat ir asmenines istorijas, paskatinti žmones kelti svarbius klausimus;
 • sukurti kelionės patirtį, kuri sietų žmones iš 10 skirtingų šalių;
 • kartu su patyrusiu režisieriumi, kurio filmai rodyti įvairiuose kino festivaliuose, sukurti dokumentinį filmą;
 • interaktyvioje interneto svetainėje pateikti istorijas ir sudaryti jų tarpusavio sąsajų žemėlapį.

Kas vyksta?

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje balandžio mėn. 27-28 d.