Reabilitacijos erdvė Ukrainos kariuomenės veteranams CHECKPOINT

Projekto „Reabilitacijos erdvė Ukrainos kariuomenės veteranams CHECKPOINT“ tikslas – padėti Ukrainos kariuomenės veteranams ir jų šeimoms socializuotis ir reintegruotis.  Jis skirtas jauniems Ukrainos karo veteranams nuo 18 iki 35 metų, daugiausia dėmesio skiriant jų socialinei reintegracijai, demokratiniam dalyvavimui ir įtraukimui į darbo rinką. Projekto metu bus sukurta gerai koordinuojama ir bendradarbiaujanti institucijų, kvalifikuoto personalo ir išteklių sistema, kad būtų palengvinta tvari veteranų ir jų šeimų narių resocializacija. Projekto sukurtose reabilitacijos centro erdvėse lankytojams bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos, įskaitant psichologines, teisines ir su darbu susijusias konsultacijas, fizinę reabilitaciją, vykdomos socialinės iniciatyvos ir įvairios veiklos veteranų šeimos nariams, įskaitant vaikus ir paauglius. Be to, projekto metu bus rengiami savanoriai, kurie dirbs su veteranų bendruomene ne tik CHECKPOINT projekte.

Projektas įgyvendinamas kartu su Zaporižios karinių ir politinių tyrimų laboratorija (LAB), kuri yra įsikūrusi Ukrainos Zaporižios regione, ir yra bendrai remiamas Europos Sąjungos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos. Lietuvos Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) yra projekto perkančioji organizacija.

Projekto trukmė

2024 m. balandis – 2025 m. kovas

Koordinatorius

VšĮ Atviros Lietuvos fondas

Kuo šis projektas svarbus Ukrainai?

Kiekviena Rusijos karo prieš Ukrainą diena didina veteranų skaičių, daugeliui jų grįžimas iš kariuomenės į civilinį gyvenimą yra sudėtingas, o kartais ir traumuojantis procesas. Emocinės, psichologinės, fizinės ir kitokios paramos, skirtos veteranų socializacijai ir reintegracijai, poreikis vis didėja. Ateityje darbas su veteranų reabilitacija išliks viena iš pagrindinių socialinių priemonių įgyvendinimo sričių Ukrainoje. Projektas CHECKPOINT Zaporižioje kuria socialinės paramos paslaugas ir užsiėmimus, kurie gali padėti kariams, grįžtantiems į civilinį gyvenimą, atrasti jame save ir suteikti paramą jų šeimoms sunkiais gyvenimo laikotarpiais. Bendros CHECKPOINT iniciatyvos leis ne tik palaikyti Ukrainos gynėjų fizinę ir psichologinę sveikatą, bet ir stiprinti pasitikėjimą ir supratimą tarp skirtingų bendruomenės grupių. CHECKPOINT yra bandomoji iniciatyva, tikrinanti siūlomo modelio gyvybingumą ir sudaranti prielaidas galimai plėtrai, siekiant sukurti panašių įstaigų tinklą visame regione, o galiausiai ir visoje Ukrainoje.

  • Sukurtos, patobulintos ir įrengtos patalpos, skirtos paslaugoms ir veiklai, skirtai moterims ir vyrams veteranams bei jų šeimoms Zaporožėje.
  • Padidintas informuotumas apie reabilitacijos centre teikiamas paslaugas.
  • Sumažinta psichologinė našta ir sustiprinta moterų ir vyrų veteranų psichinė sveikata.
  • Padidintas veteranų informuotumas apie jiems teikiamas lengvatas ir galimybes.