Projekto trukmė

2022 m. rugpjūtis – 2024 m. spalis

Nuo pirmojo projekto „Pereinamojo laikotarpio dialogas 2019-2021 m.” (Transition dialogue 2019-2021) koncepcijos Vidurio ir Rytų Europos posocialistinė transformacija patyrė grįžimą ratu. Rusijos invazija į Ukrainą atskleidė, kad transformacijos demokratijos ir teisinės valstybės link idėja žlugo. Praėjus trisdešimčiai metų po komunizmo žlugimo ir SSRS subyrėjimo, tie, kurie patyrė posocialistinę transformaciją, vis dar aktyviai dalyvauja formuojant visuomenę ir politiką, daugelis jų užima vadovaujančius postus. Užaugo ir subrendo karta, kuri nebeatsimena komunizmo ir Sovietų Sąjungos žlugimo. Jų žinios ir palyginus nesenų įvykių suvokimas daugiausiai remiasi vyresniosios kartos pasakojimais ir instrumentalizuotais diskursais. Nepaisant to, jaunų žmonių pasitikėjimas politinėmis institucijomis tebėra menkas. Jie dažnai susiduria su manipuliaciniais arba vienpusiškais atminties diskursais, idėjomis, kurios vėliau dažnai atsispindi ir mokyklų mokymo programose.

Šiandien, kai Europa ir visas pasaulis yra atsidūrę karo akivaizdoje, tarptautinė diskusija apie jau patirtus transformacijos procesus ir patirtis yra ne tik reikalinga, bet ir būtina. Šie debatai turėtų vykti viešai, palaikant europinį dialogą. Būtent tarptautinis požiūris leidžia atidžiau pažvelgti į atminties diskursus ir atspindėti juos iš skirtingų perspektyvų. Kelių kartų dialogas padeda geriau suprasti Europos kaimynus ir skatina savirefleksiją. Projekto metu bus skiriamas dėmesys jaunajai kartai – rengiant gaires ir medžiagą, pritaikytus įvairaus lygio  pamokoms bei neformaliam švietimui.

Projekto tikslai

  • gerinti pilietinio ugdymo ir istorijos mokymą apie pereinamąjį laikotarpį mokyklose, parengiant švietimo programą;
  • kurti naujus pasakojimus ir diskusiją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, pasitelkiant interaktyvius formatus;
  • išanalizuoti pasakojimus apie laikotarpį po 1989 m.  ir integruoti juos į formalųjį ir neformalųjį švietimą.

Projekto rezultatai

  • mokymai mokytojams, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, vadovėlių autoriams, muziejų edukatoriams, kitiems formaliojo bei neformaliojo švietimo sektoriaus atstovams ir kt.;
  • suburta tarptautinė ekspertų grupė iš projekte dalyvaujančių šalių;
  • parengta mokymų koncepcija ir seminaro planas bei medžiaga – 6 darbiniai susitikimai su ekspertais iš kiekvienos šalies (maždaug 6 mėn., virtualiai, 1 susitikimas gyvai);
  • leidinys internete (išverstas į 7 kalbas).