Kviečiame 14-29 metų jaunuolius siūlyti savo temas diskusijų festivaliui „Būtent“ | IDĖJŲ KONKURSAS #ALF_JAUNIMAS_KALBA

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2023 liepos, 13

14-29 metų jaunuolius kviečiame siūlyti savo  temas diskusijų festivaliui „Būtent“ ir pristatyti jas Atviros Lietuvos fondo (ALF) palapinėje! Idėjų laukiame iki liepos 28 dienos, užpildant šią anketą. Idėjų konkurso laimėtojai bus paskelbti rugpjūčio 4 dieną, o diskusijų festivalis „Būtent“ vyks rugpjūčio 26 dieną Birštone.

Siūlomos diskusijų temos turi būti susijusios su atvira visuomene, demokratija, pilietiniu dalyvavimu. Konkursą laimėjusios temos autoriai bus pakviesti ją įgyvendinti ALF palapinėje festivalio „Būtent“ metu. Iš laimėtojų tikėsimės, kad jie patys suplanuos, koordinuos ir organizuos visą įgyvendinimą. Atviros Lietuvos fondas apmokės idėjos autorių nakvynę Birštone, taip pat padengs įvairias renginio finansines išlaidas ir pan.

Ko tikimės iš konkurso dalyvių?

  • Konkrečios temos diskusijai ar veiklai bei detalaus jos aprašymo. Aprašant temą būtina atskleisti jos aktualumą, pristatymo formą (pvz., diskusija, dirbtuvės, pristatymas ar pan.), pateikti preliminarius pašnekovus, moderatorius, vedėjus.

Jaunuoliai, dalyvausiantys konkurse, turi pasiūlyti konkrečią idėją/temą bei aprašyti jos įgyvendinimo detales.  Siekiame gauti konceptualius pasiūlymus, kuriuose atskleidžiama  tema, aktualumas, forma (pvz. diskusija, dirbtuvės, pristatymas ar kt.)  bei pateikiami  pagrindiniai klausimai, problemos ar idėjos, kurios bus aptariamos festivalio metu, preliminarūs pašnekovai, pranešėjai ir/ar moderatoriai, dirbtuvių vedėjai.

Konkurso būdu atrinktos idėjos/ temos autoriai bus atsakingi už savo idėjos įgyvendinimą ALF palapinėje festivalio ,,Būtent” metu. Temos įgyvendinimui bus skiriama 1 valanda. Visa dienos programa palapinėje bus organizuojama ALF darbuotojų, tačiau jaunuolis(-iai) turės galimybę prisidėti ir prie kitų temų įgyvendinimo bei sulauks būtinos pagalbos dėl savo dalies išpildymo.

Kas gali dalyvauti idėjų konkurse?

Idėjos/ temos koncepciją konkursui gali pateikti tiek individualūs asmenys, tiek iš 2-3 asmenų sudaryta  grupė (neformali grupė ir/ar atstovaujanti organizaciją),  kurios nariams yra 14-29 metų.

Kaip dalyvauti konkurse?

  • Siūlyti savo idėją/ temą  ALF erdvei ir jos preliminarią koncepciją  galima užpildant anketą iki 2023 m. liepos 28 d. (imtinai)Anketą galima rasti čia. 

Konkurso anketoje turi būti pateikiamas siūlomos idėjos/ temos koncepcija: aprašymas, aktualumas, forma  (pvz. diskusija, dirbtuvės, pristatymas ar kt.).  Koncepcijos aprašyme turi būti pateikti ir preliminariai numatyti #ALF_JAUNIMAS_KALBA dalyviai, pašnekovai, moderatoriai ar kiti asmenys, kurių dalyvavimas aktualus siekiant išpildyti idėją.

Koncepcija turi atitikti tiek diskusijų festivalio ,,Būtent“ principus, tiek būti susijusi su Atviros Lietuvos fondo veiklos sritimis.

Atrinktų nugalėtojų įsipareigojimai:

  • #ALF_JAUNIMAS_KALBA konkurso nugalėtojai turės laikytis su ALF sutartų terminų pateikiant savo idėjos, temos galutinę koncepciją bei numatytų dalyvių, vedėjų, moderatorių sąrašą, kitą prašomą informaciją (nuotraukos, trumpi aprašymai ir kt.).
  • galutinis idėjos, temos pavadinimas, turinys, kitos įgyvendinimo detalės bei programos dalyvių sąrašas turės būti suderintas su ALF;
  • dalyvaus ne mažiau kaip 2-juose organizaciniuose susitikimuose su ALF atstovais prieš renginį;
  • #ALF_JAUNIMAS_KALBA dalies rengėjai savarankiškai rūpinsis kontaktavimu su savo programos dalyviais, moderatoriais ir kt., derins kitas su šios dalies įgyvendinimu susijusias detales.

SVARBU: ALF turi teisę prašyti papildyti ar keisti idėjos/ temos programos dalyvių sąrašą ir/ar moderatorius, siekiant užtikrinti, jog būtų atliepiami diskusijų festivalio ,,Būtent“ principai bei Atviros Lietuvos fondo veiklos sritys, vertybės.

ALF įsipareigojimai

  • ALF įsipareigoja įtraukti atrinktą idėją/ temą į oficialią savo programą, kuri bus skelbiama viešoje festivalio komunikacijoje;
  • ALF įsipareigoja užtikrinti idėjos – temos įgyvendinimui reikalingą techninę įrangą (vieta, mikrofonai, įgarsinimas ir t.t.) bei kitas technines priemones pagal išankstinį susitarimą.
  • ALF įsipareigoja rūpintis bendru sudarytos programos viešinimu ir sklaida;
  • ALF įsipareigoja apmokėti idėjos/ temos įgyvendinimui reikalingas išlaidas (pvz. pašnekovų, moderatorių paslaugas).

Kas atrinks idėjų konkurso #ALF_JAUNIMAS_KALBA nugalėtojus?   

Idėjų konkurso #ALF_JAUNIMAS_KALBA nugalėtojų atrankos komisija bus sudaryta iš ALF darbuotojų bei savanorių, kurie  vertins pateiktus pasiūlymus, jų aktualumą, originalumą, įgyvendinamumą bei sąlygų išpildymą.  Laimėtojai bus informuoti registracijos anketoje nurodytais kontaktais, informacija apie rezultatus taip pat bus skelbiama interneto svetainėje www.olf.lt rugpjūčio 4 d.

Terminai

Iki liepos 28 d. (imtinai)  #ALF_JAUNIMAS_KALBA konkursui, užpildant anketą,  teikiamos idėjos, pasiūlymai. Anketą galima rasti ČIA.

Rugpjūčio 4  d. paskelbiamas(-mi) konkurso nugalėtojas(-ai), kuris (-ie) informuojamas (-mi) anketoje nurodytais kontaktais. Informacija apie rezultatus taip pat bus skelbiama interneto svetainėje www.olf.lt