Kviečiame NVO, vykdančias advokacinę veiklą žmogaus teisių klausimais, teikti paraiškas!

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2024 gegužės, 2

Nuo šiandien Lietuvos nevyriausybines organizacijas, vykdančias advokacinę veiklą žmogaus teisių klausimais, kviečiame teikti paraiškas Atviros Lietuvos fondui.

Šis kvietimas skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms advokacinę veiklą žmogaus teisių klausimais ir siekiančioms į savo veiklą geriau integruoti ir veiksmingiau skatinti Europos Sąjungos (ES) vertybes – lygiateisiškumą, pilietinį ir demokratinį dalyvavimą bei solidarumą.

Advokacija šiame kvietime suprantama kaip visuomeninių interesų (ypač marginalizuotų visuomenės grupių teisių) gynimas, siekiant paveikti viešąją politiką. Kvietimas remiasi žmogaus teisių supratimu pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.

Kvietime siekiama paremti nevyriausybines organizacijos, vykdančias advokacinę veiklą žmogaus teisių apsaugos srityje įvairiais metodais (įskaitant, bet neapsiribojant):

● Politikos dokumentų ir teisės aktų analizė bei pasiūlymų jų tobulinimui teikimas;
● Tiesioginis darbą su sprendimų priėmėjais;
● Problematikos ir gerųjų praktikų analizė per tyrimus ir leidinius;
● Žmogaus teisių apsaugos standartų teisinio ir praktinio įgyvendinimo stebėsena;
● Profesionalų, pareigūnų, ekspertų, valstybės institucijų ir verslo atstovų kompetencijų kėlimas;
● Padidintos atskirties situacijose esančių grupių atstovų kompetencijų kėlimas, įgalinimo veiklos, įtraukties procesai;
● Kova su žalingomis išankstinėmis nuostatomis ir diskriminacija bei visuomenės švietimas, sąmoningumo ir kritiniomąstymo ugdymas bei kt.

Šis kvietimas yra dalis VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ 2023–2025 m. įgyvendinamos programos „Verta!“, finansuojamos Europos Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. Programa „Verta!“ siekiama stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) gebėjimus į savo veiklą geriau integruoti ir veiksmingiau skatinti Europos Sąjungos (ES) vertybes – lygiateisiškumą, pilietinį ir demokratinį dalyvavimą bei solidarumą. Pagrindinės programos „Verta!“ ir šio kvietimo kryptys yra šios: NVO gebėjimų stiprinimas; Lygiateisiškumo ir solidarumo skatinimas; Pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygų gerinimas

Projektų paraiškos gali būti teikiamos iki 2024 m. liepos 2 dienos. Kvietimo preliminarų biudžetą sudaro 480.000 EUR. Numatoma finansuoti ne mažiau kaip 8 projektus.

Kvietimas teikti projektų paraiškas čia.

Kvietimo gairės čia.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.