Bendras Lietuvos, Lenkijos, Izraelio ir Ukrainos projektas „Demokratinis mokytojų švietimas“

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2022 liepos 2

Birželio mėnesį įvyko bendras Lietuvos, Lenkijos, Izraelio ir Ukrainos projektas „Demokratinis mokytojų švietimas“.

Projekto kuratorė: Ukrainos švietimo ekspertė, demokratinės „Papajos mokyklos” – įkūrėja ir direktorė Ira Branitskaya.

Dalyviai: 35 mokytojai iš Lietuvos, Lenkijos, Izraelio ir Ukrainos.

Trijų nuotolinių seminarų metu buvo sukurta imitacinė demokratinė klasė su projekte dalyvaujančių keturių šalių mokytojais. Buvo dalijamasi mokytojų, kurie daug metų dirba su pabėgėliais, patirtimi, sprendžiami mokytojų darbe iškylantys klausimai, vyko diskusijos.

Spręsti klausimai:

  • Ukrainiečių vaikų, dėl karo atsidūrusių Lietuvoje ir Lenkijoje, kalbos klausimas mokykloje.
  • Įvairių mokyklų mokytojų negalėjimas įtraukti ukrainiečių vaikų į ugdymo procesą klasėje dėl kalbos ir trūkstamų žinių.
  • Vaikų, nemokančių kalbos, nesaugumas.
  • Menka ukrainiečių vaikų motyvacija mokytis užsienio kalbos.
  • Ukrainos patirties, atidarant atskiras klases ir mokyklas su užsienio kalbų mokymu, nebuvimas.

Susitikimų tikslai:

Demokratinio ugdymo modelio naudos pristatymas

Izraelio mokyklų demokratinio ugdymo modelio priemonių pavyzdžių pristatymas

Pasidalijamosios atsakomybės svarba mokytojams ir mokiniams

Skirtingų šalių švietimo ministerijų kalbos problemos mažinimo sprendimai

Darbo su pabėgėliais patirties aptarimas

Praktinės užduotys ir pasidalinimas patirtimi grupėse

Rekomendacijų parengimas ir išsiuntimas mokytojams

Refleksijos išvados:

  1. Bendravimas tarp vaikų yra esminis aspektas ugdyme. Net ir nemokėdami kalbos vaikai gali bendrauti. Svarbu, kad jie būtų orientuoti į grupės rezultatą, tokiu atveju padės vieni kitiems. Yra daug priemonių, kaip pagerinti bendravimo lygį.
  2. Mokytojui reikia papildomos pagalbos – asistento, geriausia – mokančio abi kalbas. Tai gali būti ukrainiečiai tėvai. Šiam darbui reikalingos papildomos valandos medžiagai ukrainiečių kalba rengti.
  3. Bendra atsakomybė. Nedarant spaudimo vaikams, skatinti jų motyvaciją. Vaikai yra atsakingi už savo rezultatus, tai ne tik mokytojo atsakomybė. Jei mokytojas turi mokyklos ir kolegų palaikymą, tėvų paramą ir gerai bendrauja su vaikais – jis gali sukurti dėkingą aplinką klasėje, ne tik padedančią ukrainiečių vaikams, bet naudingą ir kitų šalių, besimokančių toje pat klasėje, vaikams.
  4. Tikslinga būtų mažinti takoskyrą tarp įprasto ir demokratinio ugdymo kuriant erdvę individualiam kiekvieno mokinio ir mokytojo augimui.
  5. Bendravimas tarp skirtingų šalių mokytojų teikia daugiau naujų impulsų ir išeičių iš probleminių akligatvių, nei naujų priemonių ir metodikų mokymas.

Projektas yra „Aktyvių piliečių fondo“ finansuojamos regioninių iniciatyvų programos dalis.