Projekto trukmė

2022 spalis – 2024 spalis

Projekto koordinatorius

VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“

Pandemija atskleidė  Baltijos regiono problemas, tokias kaip prastai veikiančios institucijos ir silpna politinė kultūra. Daugybė suvaržymų, kuriuos Baltijos šalyse primetė nacionaliniai ir ES sprendimų priėmėjai, sumažino pasitenkinimą demokratija ir pagrindinėmis teisėmis. Sustiprėjęs visuomenės palankumas karinei valdžiai ir griežtam vadui, palaikomi populistai – tokie pokyčiai pastebimi Baltijos regione. Tikėtina, kad šios permainos taip pat didino atskirtį žmonių, kurie pritaria tokioms vertybėms, elgesiui ir įsitikinimams. Žvelgiant paviršutiniškai, rodos, egzistuoja aiški koreliacija tarp socialinių sluoksnių ir žmonių požiūrio į problemas, susijusias su COVID-19.

Kaip suvaržymai paveikė tai, kaip Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonės galėjo dalyvauti viešajame gyvenime? Kokios pagrindinės teisės buvo pažeistos Baltijos šalyse? Ar pasitaikė atvejų, kai buvo sumažintos ir (arba) iškraipytos pagrindinės teisės, pavyzdžiui, saviraiškos teisė? Kokių taktikų turime imtis, kad atkurtume priešpandeminę situaciją ir vėl pajudėtume į priekį? Kokios gerosios praktikos, skirtos įtraukti piliečius, buvo pradėtos pandemijos metu – ar jų išvis pasitaikė? Kodėl mūsų piliečiai toliau vartoja klaidinančias žinias, nors yra daugybė įrankių ir metodų melagienoms tikrinti? Šiuos klausimus kelia projekto partneriai, o projekte numatytos veiklos padės į kai kuriuos jų atsakyti.

Siekiame suprasti procesus ir praplėsti savo žinias tam, kad pradėtume iš naujo kurti dialogą, atkurtume pasitikėjimą demokratiniais procesais ir vertybėmis. Tikimės paskatinti viešuosius debatus ir rasti praktinių sprendimų, kaip spręsti pandemijos padarinius demokratijos kokybei ir žmogaus teisėms.

 

  • informuoti visuomenę ir sprendimų priėmėjus apie COVID-19 poveikį demokratijai, demokratiniams debatams ir pamatinėms žmogaus teisėms Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje;
  • skatinti demokratines vertybes, rengiant debatus aktualiais klausimais, įtraukiant piliečius iš skirtingų visuomenės sluoksnių;
  • didinti susidomėjimą ES lygio politika, susiejant vietos ir nacionalines aktualias su ES ateities klausimais;
  • Ekspertų įžvalgos: demokratija ir žmogaus teisės krizių akivaizdoje

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštas požiūris ar nuomonės yra tik autoriaus ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomones. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už jas atsakinga.