Kaip demokratiją ir žmogaus teises Baltijos šalyse paveikė per pastaruosius metus kilusios krizės – pandemija, o vėliau ir karas? Kaip padidinti pilietinės visuomenės atsparumą iššūkių laikais?  Atsakymo į šiuos klausimus ir sprendimų ieškos grupė ekspertų, žmogaus teisių gynėjų, sociologų ir pilietinės visuomenės aktyvistų iš trijų Baltijos valstybių susibūrę projekte COVIDemocracy. 

Demokratija ir žmogaus teisės krizių akivaizdoje

Ekspertai, pilietinių organizacijų atstovai, sociologai ir žmogaus teisių specialistai iš trijų Baltijos valstybių 2023 m. sausio 25 dieną surengė diskusiją apie COVID-19 ir karo padarinius demokratijai ir žmogaus teisėms. Iššūkiai, su kuriomis susiduria visuomenės, buvo sugrupuoti į kelias kategorijas.

Pandemija atskleidė  Baltijos regiono problemas, tokias kaip prastai veikiančios institucijos ir silpna politinė kultūra. Daugybė suvaržymų, kuriuos Baltijos šalyse primetė nacionaliniai ir ES sprendimų priėmėjai, sumažino pasitenkinimą demokratija ir pagrindinėmis teisėmis. Sustiprėjęs visuomenės palankumas karinei valdžiai ir griežtam vadui, palaikomi populistai – tokie pokyčiai pastebimi Baltijos regione. Tikėtina, kad šios permainos taip pat didino atskirtį žmonių, kurie pritaria tokioms vertybėms, elgesiui ir įsitikinimams. Žvelgiant paviršutiniškai, rodos, egzistuoja aiški koreliacija tarp socialinių sluoksnių ir žmonių požiūrio į problemas, susijusias su COVID-19.

Kaip suvaržymai paveikė tai, kaip Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonės galėjo dalyvauti viešajame gyvenime? Kokios pagrindinės teisės buvo pažeistos Baltijos šalyse? Ar pasitaikė atvejų, kai buvo sumažintos ir (arba) iškraipytos pagrindinės teisės, pavyzdžiui, saviraiškos teisė? Kokių taktikų turime imtis, kad atkurtume priešpandeminę situaciją ir vėl pajudėtume į priekį? Kokios gerosios praktikos, skirtos įtraukti piliečius, buvo pradėtos pandemijos metu – ar jų išvis pasitaikė? Kodėl mūsų piliečiai toliau vartoja klaidinančias žinias, nors yra daugybė įrankių ir metodų melagienoms tikrinti? Šiuos klausimus kelia projekto partneriai, o projekte numatytos veiklos padės į kai kuriuos jų atsakyti.

Siekiame suprasti procesus ir praplėsti savo žinias tam, kad pradėtume iš naujo kurti dialogą, atkurtume pasitikėjimą demokratiniais procesais ir vertybėmis. Tikimės paskatinti viešuosius debatus ir rasti praktinių sprendimų, kaip spręsti pandemijos padarinius demokratijos kokybei ir žmogaus teisėms.