Dvišalių partnerysčių užmezgimas

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2019 rugsėjo, 17
Spalio 23 d., 9 – 14 val.
Miesto laboratorija, Vilnius

Aktyvių piliečių fondo programos atidarymo kontekste įvyks dvišalių partnerysčių užmezgimo susitikimas. Lietuvos ir šalių donorių (Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos) pilietinės visuomenės organizacijų kontaktų mainai bei potencialių partnerių paieška tolesniam dvišaliam bendradarbiavimui. Susitikime dalyvausiančių šalių donorių pilietinių organizacijų sąrašas čia.
Programoje, veiksiančioje iki 2024 m., organizacijos iš Lietuvos ir šalių donorių bus kviečiamos teikti bendras projektines paraiškas. Organizacijos gaus finansavimą individualių trumpų stažuočių, teminių susitikimų ar seminarų, naujų partnerių paieškos vizitų išlaidoms padengti.
Į susitikimą kviečiamos Lietuvos organizacijos, kurios norėtų ir galėtų įgyvendinti dvišalius projektus šiose teminėse srityse: 1) socialinė įtrauktis ir pažeidžiamos grupės; 2) pilietinis dalyvavimas (įskaitant skaitmeninį aktyvizmą); 3) pilietinis ugdymas.

Susitikimo eiga

11 organizacijų iš šalių donorių bei 20-30 iš Lietuvos turės galimybę sudalyvauti grupinėse bei iš anksto rezervuotuose asmeninėse susitikimų sesijose. Šių susitikimų metu organizacijos apsvarstys savo galimybes rengti ir teikti bendrus projektus.
Dalyvavimas renginyje nemokamas, dalyviai bus vaišinami pietumis. Organizatoriai padengs dalyvių (ne iš Vilniaus) kelionės išlaidas.

Kaip aplikuoti?
  • Susitikime gali dalyvauti po vieną organizacijos atstovą.
  • Pageidautina, kad aplikuojančios organizacijos veiktų vienoje iš šių sričių: 1) socialinė įtrauktis ir pažeidžiamos grupės, 2) pilietinis dalyvavimas (įskaitant skaitmeninį aktyvizmą), 3) pilietinis ugdymas.
  • Pagrindiniai atrankos kriterijai – motyvacija plėtoti abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą ir atitiktis susitikimo teminėms sritims.
  • Prašome užpildyti dalyvio anketą anglų kalba iki spalio 3 d. – NUORODA Į ANKETĄ
  • Pateikta informacija bus naudojama dalyvių supažindimui iki renginio bei asmeninių sesijų rezervavimui iš anksto.
  • Renginys vyks anglų kalba be vertimo.
  • Atrinktų dalyvių sąrašas bus patvirtintas iki spalio 8 d.
  • Turėdami klausimų rašykite el.paštu gabija.jakimaviciute@olf.lt.
Informacija apie Aktyvių piliečių fondą

APF programos Lietuvoje įgyvendinimui skirta 9 mln. eurų. Programą finansuoja Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė per 2014-2024 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Programos tikslas stiprinti pilietinio sektoriaus vaidmenį Lietuvoje skatinant bei saugant demokratiją, aktyvų plietiškumą ir žmogaus teises bei įgalinant pažeidžiamas grupes. Fondo operatoriumi tapo VšĮ Atviros Lietuvos fondo, VšĮ OSFL projektai bei VšĮ Geri Norai LT konsorciumas.
Tikimasi, kad APF programa taps pagrindiniu finansiniu šaltiniu Lietuvos PVO, veikiančioms valdžios institucijų stebėsenos ir priežiūros, advokacijos, žmogaus teisių srityse. Ji taip pat rems iniciatyvas, susijusias su didesniu piliečių įsitraukimu į pilietines veiklas ir jų informuotumu bei pažeidžiamų grupių įgalinimu, ypač vietos lygmeniu. Numatoma, kad programa per PVO įgyvendinamas veiklas parems apie 180 projektų bei tiesiogiai įtrauks 10000 piliečių.

Susitikimo darbotvarkė

2019 m. spalio 23 d., Miesto Laboratorija, Antakalnio g. 17, Vilnius
Laikas
Veikla
9.00–9.30
Registracija
9.30–9.35
Sveikinimo žodis
9.35–9.40
Renginio darbotvarkės pristatymas
9.40–10.50
Susitikimai grupėse (pagal bendras galimų projektų interesų sritis)
10.50–11.25
Kavos pertrauka
11.25–12.45
Asmeniniai dvišaliai (face to face) susitikimai
12.45–13.00
Bendras rezultatų aptarimas
13.00–13.40
Pietūs