Finansų ministras palaiko Nevyriausybinių organizacijų fondo idėją

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2018 birželio 2

Birželio 8 d., NVO atstovų susitikime su Finansų ministru Viliumi Šapoka ir viceministru Dariumi Sadecku buvo aptarta situacija dėl šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su pilietinėmis organizacijomis parengto NVO plėtros įstatymo projekto. Norima, kad jame būtų numatytas ir įtrauktas finansinis mechanizmas, kuris užtikrintų sklandų ir nepertraukiamą NVO fondo veikimą.

V. Šapoka išreiškė palaikymą NVO fondo idėjai, taip pat pakvietė NVO atstovus diskutuoti ir kartu ieškoti tinkamiausio finansinio mechanizmo, idant NVO fondas būtų maksimaliai nešališkas ir nepriklausomas nuo politinių galių, tuo metu esančių valdžioje.

Finansų ministerijos atstovai taip pat pasiūlė NVO atstovams dalyvauti diskusijose dėl kitų įstatymų keitimo, pirmiausia, apibrėžiant NVO grupes: grupinės ir/ar viešosios naudos.
NVO vienija daugiau nei 1 milijoną Lietuvos piliečių, kuriems NVO fondo dėka būtų sukurtos galimybės aktyviau dalyvauti viešojoje politikoje. NVO galimybės teikti ekspertinę nuomonę yra vienas iš demokratijos garantų. Todėl NVO fondas galėtų tapti konsoliduotu ir strateginiu įrankiu, stiprinančiu ekspertinius NVO gebėjimus efektyviai dalyvauti viešojoje politikoje, sprendimų priėmime ir įgyvendinime.  Analogiški fondai jau veikia Estijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

Valstybės finansavimas iki šiol buvo skiriamas atskiroms NVO sektoriaus tematinėms veikloms ir paslaugoms. Finansavimas trumpalaikis, beveik nederinamas tarp žinybų. Į daugumą finansavimo programų negali pretenduoti veiklos, susijusios su dalyvavimu viešosios politikos sprendimuose, rekomendacijų teikimu valstybei, sprendimų stebėsena, sprendimų ir paslaugų kokybės vertinimu, advokacija. Subrendo poreikis atskiram valstybiniam NVO finansavimo mechanizmui, kuris užpildytų minimas spragas, kurį įgyvendinus NVO taptų lygiavertės ir svarbios socialinio dialogo su valstybinėmis institucijomis partnerės.

Daugiau informacijos:
NVO tarybos NVO fondo darbo grupės koordinatorius
Edvinas Regelskis
860555128