Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pandemijos COVID-19 metu: iššūkiai, pasekmės ir galimybės. Apžvalga

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2020 balandžio 2

2020 m. kovo mėnesio viduryje dėl kilusios COVID-19 pandemijos įvedus karantiną, dauguma nevyriausybinių organizacijų nebegalėjo tinkamai funkcionuoti, tęsti savo operatyvios veiklos.

Nevyriausybinė organizacija Atviros Lietuvos fondas, su partneriais administruojantis EEE finansinio mechanizmo finansuojamą Aktyvių piliečių fondą Lietuvoje, kaip ir kiti tokio fondų operatoriai 14 – oje Europos šalių, gavo paraginimą iš Rumunijos Pilietinės visuomenės vystymo fondo parengti ir įgyvendinti NVO apklausą, kurioje atsispindėtų, kaip nevyriausybinėms organizacijoms pavyksta susidoroti su COVID-19 pandemijos grėsmėmis ir pasekmėmis.

Adaptuotas Lietuvos NVO rinkos situacijai klausimynas buvo išplatintas socialinėje medijoje Lietuvos NVO vienijančioje grupėje, taip pat tiesioginiais organizacijų el. pašto adresais ir per kitas nevyriausybinį sektorių pasiekiančias platformas. Platinant klausimyną buvo siekiama surinkti duomenis apie organizacijoms aktualius pandemijos sukeltus iššūkius ir problemas.

Klausimyną užpildė 166 organizacijos / daugiau nei pusė (51, 6 proc.) veikia socialinėje ir sveikatos, švietimo srityse/ 8 organizacijos veikia žmogaus teisių/ 4 – advokacijos srityse/ kultūros, demokratijos stiprinimo, sporto / iš viso – per 20 veiklos sričių.

Su apklausos rezultatais ir jos apžvalga galima susipažinti čia.