„Aktyvių piliečių fondą“ Lietuvoje administruos jungtinė NVO komanda

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2018 lapkričio 2

Š. m. lapkričio mėn. pradžioje paaiškėjo kas administruos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų  programą „Aktyvių piliečių fondas“ (APF) Lietuvoje. Konkursą laimėjo jungtinė „Atviros Lietuvos fondo“, „OSFL projektai“ ir „Geri norai Lt“ komanda, kuri pelnė galimybę parengti ir įgyvendinti APF programą Lietuvoje 2019 – 2024 metais. Nevyriausybinėms organizacijoms šiuo laikotarpiu bus skirta 9 mln. eurų.

Lėšos bus skiriamos projektams, susijusiems su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų identifikuotomis APF paramos sritimis: demokratija, aktyviu pilietiškumu, geru valdymu ir skaidrumu, žmogaus teisėmis ir lygybe, anti-diskriminacija, socialiniu teisingumu, pažeidžiamų grupių įtrauktimi, lyčių lygybe ir aplinkosauga bei klimato kaita.

Parama pilietinei visuomenei yra vienas pagrindinių 2014 – 2021 m. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos prioritetų, kuriuos finansuoja Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė 15 ES valstybių narių Vidurio ir Pietų Europoje bei Baltijos šalyse. APF prisideda prie bendrų EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslų, siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinti dvišalius santykius tarp paramos gavėjų ir donorų valstybių. APF sieks plėtoti pilietinės visuomenės organizacijų ilgalaikį tvarumą ir gebėjimus, stiprinti jos vaidmenį skatinant demokratinį dalyvavimą, aktyvų pilietiškumą ir žmogaus teises.