Kviečiame į diskusiją „Kokį vaidmenį atlieka religija šiuolaikinių Europos ir Lietuvos visuomenių gyvenime?”

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2017 rugsėjo, 26

2017-10-04 Atviros Lietuvos Fondo namai (Didžioji g. 5, Vilnius) 17:30

Diskusijos dalyviai: sociologė Katarzyna Zielinska (Jogailaičių universitetas), filosofas Andrius Bielskis (Mykolo Romerio universitetas)

Moderatorė: sociologė Milda Ališauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Atviros Lietuvos fondas)
Diskusija vyks anglų kalba.

Pagrindinis diskusijos klausimas kokia religijos vieta bei vaidmuo šiuolaikinių Lietuvos ir Europos visuomenių tapatumo konstravimo bei transformacijų procesuose. Kiek, kada ir kokios religijos reikia šiuolaikiniam europiečiui? Kokią matome religiją Lietuvos ir Europos visuomenių viešojoje erdvėje? Kaip, kada ir kodėl vyksta religijos politizavimo bei politikos religizacijos procesai?

Pokalbio metu bus aptarti keli konkretūs atvejai, kurie susilaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo, sukėlė nemažą įtampą viešojoje erdvėje bei tapo “atvejo studijomis” humanitarinių bei socialinių mokslų atstovams, bandantiems nusakyti šiuolaikinėje Lietuvoje ir Europoje gyvenančio žmogaus, visuomenės bei valstybės santykį su religija. Tai ir diskusijos dėl krikščionybės svarbos Europos istorijai bei europiečio tapatybei (ne)paminėjimo “Europos Konstitucijoje”, ir kandidato į Europos Komisijos komisaro postą R.Butiglione svarstymai, ir kai kurių socialinių grupių bei politikų reakcijos į Castelucci spektaklio rodymą Vilniuje, ir religinių simbolių (kryžių ir rūbų) laikymo bei dėvėjimo įvairių Europos valstybių viešose erdvėse klausimai, ir viešos diskusijos dėl prezidento Brazausko laidotuvių Lietuvoje.
Diskusijos dalyvės dr. Katarzynos Zielinskos vizitą Lietuvoje organizuoja Lietuvos religijotyrininkų draugija Lietuvos mokslo tarybai parėmus.
* * *
Diskusijos dalyviai:
Dr. Katarzyna Zielinska – Jogailaičių universiteto Sociologijos instituto docentė. Jos mokslinių interesų sritys – religija Europoje parlamente, sekuliarizacijos teorijos, sekuliarizmas, posekuliari visuomenė, lytis ir demokratija Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse, kolektyvinių tapatumų transformacijos šiuolaikinėje Europoje ir Europos Sąjungoje. Kartu su Magdalena Góra parengė dvi kolektyvines monografijas Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe (Peter Lang, 2012, with and Zdzisław Mach) ir Democracy, State and Society: European Integration in Central and Eastern Europe (Jagiellonian University Press, 2011, with M. Góra). K.Zielinska neseniai baigė ir pristatė tyrimo ‘Religion in Polish Politics in the Context of the European Integration’ (Religija Lenkijos politikoje integracijos į Europą kontekste) rezultatus.

Prof. dr. Andrius Bielskis – Mykolo Romerio universiteto politinės filosofijos profesorius bei Šiuolaikinių Aristotelio etikos ir politikos studijų centro vizituojantis mokslinins bendradarbis. Mokslinių interesų sritys – Aristotelio moralinė ir politinė filosofija, vertybių etikos utilizavimas konstruojant alternatyvias politines, ekonomines ir institucines santvarkas šiuolaikiniame pasaulyje. A.Bielskis yra daugelio mokslinių straipsnių bei kelių monografijų autorius. Paminėtinos Towards a Postmodern Understanding of the Political (Palgrave, 2005), Nešventas sakramentas. Ideologija, tikėjimas, išsilaisvinimo politika, (Demos, 2014), Apie filosofijos ir meno prasmę. (MRU, 2015), ir Existence, Meaning, Excellence (Routledge, 2017). Kartu su Kelvin Knight parengė kolektyvinę monografiją Virtue and Economy: Essays on Morality and Markets (Ashgate, 2015). A.Bielskis yra nevyriausybinės organizacijos Demos. Kritinės minties institutas įkūrėjas ir direktorius.

Dr. Andrius Navickas – filosofas ir religijotyrininkas, 2006 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją tema „Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“. Ilgametis interneto portalo Bernardinai.lt redaktorius, nuo 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tėvynės Sąjungos-Krikščionių demokratų sąjungos narys, dirba Žmogaus teisių komitete.

Diskusijos moderatorė:
Dr. Milda Ališauskienė – sociologė ir religijotyrininkė, Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedros profesorė. Jos mokslinių interesų sritys – religija ir politika šiuolaikinėse Europos ir Vidurio bei Rytų Europos valstybių visuomenėse, religijų įvairovė ir pliuralizmas, religinis fundamentalizmas, naujosios religijos. M. Ališauskienė yra daugelio mokslinių publikacijų autorė, mokslinių ir socialinių projektų vykdytoja. Kartu su Ingo W. Schroeder sudarė kolektyvinę monografiją Religious Diversity in Post-Soviet Society (Ashgate, 2012). 2014 m. sudarė mokslo populiarinimo leidinį Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, šventės ir kasdienybė (VDU, 2014). Šiuo metu M.Ališauskienė yra Tarptautinės religijų studijų Vidurio ir Rytų Europoje asociacijos (ISORECEA) generalinė sekretorė bei Tarptautinės religijų istorijos asociacijos (IAHR) valdybos narė.