Kvietimas teikti paraiškas: klimato teisingumą skatinantis vietos aktyvizmas Vidurio ir Rytų Europoje

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2020 rugpjūčio, 19

Atviros visuomenės institutas – Sofijos fondas (ang., The Open Society Institute – Sofia Foundation – OSIS), remiamas Atviros visuomenės fondo (ang., Open Society Foundations – OSFs) ir bendradarbiaudamas su Atviros visuomenės Europos tinklu (ang., Open Society European Network – OSEN), kurį sudaro pilietinės visuomenės organizacijos iš Vidurio ir Rytų Europos, kviečia pilietinės visuomenės organizacijas teikti paraiškas projektams, siekiantiems įtraukti iki šiol marginalizuojamas ir atskirtį patiriančias grupes bei bendruomenes, kurios susiduria su klimato teisingumo problemomis Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

Klimato teisingumo tema sieja žmogaus teises, socialinį teisingumą ir bendrus lygybės principus su mūsų ekonomikos pertvarka siekiant aplinkos tvarumo. Poreikis kelti diskusijas apie sąžiningą prisitaikymo prie klimato naštos ir naudos paskirstymą nuolat auga. Iki šiol Vidurio ir Rytų Europos šalys šiuose pokalbiuose nedalyvavo, todėl rizikuoja būti paliktos nuošalyje, nepaisant to, kad būsimi sprendimai ir politika turės joms didelę įtaką. Be to, Covid-19 krizės pasekmės gali turėti nenuspėjamų padarinių ir greičiausiai sukels įtampą tarp darbo vietų išsaugojimo ir klimato kaitos politikos.

Tinkamos dalyvauti šalys: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija.

Tinkami pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • paraišką teikianti organizacija turi būti registruota pilietinės visuomenės organizacija arba neformali grupė, kuriai atstovauja registruota pilietinės visuomenės organizacija;
  • paraišką teikianti organizacija turi būti ne pelno siekianti organizacija, besivadovaujanti atviros visuomenės vertybėmis, tokiomis kaip demokratija, lygybė ir klimato teisingumas;
  • paraišką teikianti organizacija negali būti politinė partija;
  • paraišką teikianti organizacija turi būti įsikūrusi vienoje iš tinkamų dalyvauti šalių.

Šio kvietimo prioritetas yra teikiamas vietinių, iš apačios kylančių, už klimato teisingumą kovojančių aktyvistų judėjimų ir vietos pilietinės visuomenės organizacijų, įgyvendinamiems projektams, kurių veiklos vyksta ne sostinėje, tuo pat neišskiriant ir sostinėje įsikūrusių organizacijų bei grupių.

Projektų įgyvendinimui bus skiriama iki 25,000 JAV dolerių, o jų trukmė turės būti ne ilgesnė kaip 12 mėn. Paraiškos pateikimo galutinis terminas yra 2020 m. rugsėjo 15 d. Norėdami gauti daugiau informacijos apie reikalavimus, paraiškų teikimo gaires, skaitykite kvietimą teikti paraiškas, kurį kartu su paraiškos dokumentais galite rasti čia: https://osis.bg/?p=3591&lang=en