Tyrimas „2019 metų Lietuvos PVO tvarumo indeksas”

Kategorijos: TyrimaiPaskelbta: 2020 rugpjūčio, 27

Kviečiame susipažinti su bendruomenių kaitos centro parengtu 2019 metų Lietuvos PVO tvarumo indeksu.

Bendras PVO tvarumas 2019 m. kiek pagerėjo – įvyko teigiamų teisinės aplinkos, finansinio tvarumo ir paslaugų teikimo pokyčių. Reikšmingiausias įvykis buvo Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo priėmimas. Šiuo įstatymu patikslinta NVO sąvoka ir įsteigtas Nacionalinis NVO fondas.

PVO su didesniu pasitikėjimu vykdė advokaciją ir gynė savo teisinius interesus. Aktyviau vyko viešųjų paslaugų perdavimas PVO sektoriui ir pagausėjo PVO finansavimo šaltinių. 2019 m. šalyje buvo apie 35 tūkst. registruotų NVO, įskaitant ir valdžios įsteigtas viešąsias įstaigas. Manoma, kad maždaug pusė registruotų organizacijų yra aktyvios.